V konkurzu na majetek Integral, spol. s r. o., Pelhřimov (12 K 53/2004), výnosy činily 3 826 300 korun, oddělený věřitel dostal 2 455 082 Kč a na II. třídu připadlo 336 887,89 koruny. Má pohledávky za 402,6 milionu, takže dostanou zpátky jen 0,08 procenta . . .


Do podstaty konkurzu Jiřího Stráského, Křemže (11 K 27/2002), bylo získáno 484 328,22 Kč, na II. třídu připadá 234 546,95 Kč. To je na 5,6 procenta nároků.

Další řízení

Správce konkurzní podstaty Brittany, s. r. o., navrhl konkurz na majetek ing. Pavla Pulce, Hluboká n. Vlt., pro pohledávku 148 300 Kč. Dlužník si poštu nevyzvedl, k návrhu se nevyjádřil, k jednání soudu se třikrát omluvil pro nemoc, ale napotřetí doklad od lékaře nezaslal. Finanční úřad potvrdil, že má za ním pohledávku přesahující 700 000 korun. Soud tedy konkurz prohlásil pod číslem 11 K 24/2006.


Několik návrhů krajský obchodní soud zamítl. DOCUTech, s. r. o. v likv., Č. Budějovice, na adrese v rejstříku nesídlí, jednatel je neznámého pobytu, žádný majetek nebyl zjištěn, tři věřitelé chtějí 129 947 Kč. Podobně Disco Club Omega, s. r. o. v likv., Český Krumlov, na oficiálně uváděné adrese nesídlí, žádný majetek není, dva věřitelé chtějí 10 805 korun. Nebude ani konkurz na Moderato, s. r. o. v likv., Č. Budějovice, a na Evrosii, spol. s r. o. v likv., Strážný (dva věřitelé s nárokem na 4772,30 Kč). Žádný majetek není ani po Z & M, Týn nad Vltavou, s. r. o. v likv. – firma nesídlí na adrese, pobyt jednatele není znám, šest věřitelů přihlásilo pohledávky za 2,9 milionu.


K návrhu dlužníků jsou prohlášeny konkurzy na majetek Benetour cb, s. r. o. v likv., Č. Budějovice (12 K 96/2007), a na Pooltrans, s. r. o., Blatná (12 K 82/2007). Přihlášky věřitelů do konce srpna.