Nejvyšší správní soud ČR (NSS) v Brně v tomto týdnu informoval na svých webových stránkách o zamítnutí kasační stížnosti žalobce Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, se sídlem v Českých Budějovicích.

Calla žalovala Ministerstvo pro místní rozvoj proti rozhodnutí žalovaného, kterým byla zamítnuta stížnost občanského sdružení proti rozsudku Městského soudu v Praze.

Šlo o kolaudaci

Žalobce se přihlásil jako účastník k zahájení kolaudačního řízení stavebních objektů prvního a druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín spojeného s řízením o povolení jejich nepodstatných změn.

Krajský úřad Jihočeského kraje rozhodl 31. srpna 2006, že žalobce již dále nebude účastníkem tohoto řízení.
Odvolání Cally ministerstvo zamítlo. Žalobu proti tomu zase zamítl Městský soud v Praze a sdružení podalo kasační stížnost.
NSS se především zabýval otázkou, zda byla stížnost podána včas.

Zjistil, že Městský soud doručil rozhodnutí zástupkyni stěžovatele 23. dubna 2009. Nový zástupce stěžovatele podal jménem svého mandanta kasační stížnost datovou zprávou s elektronickým podpisem 11. května 2009.

Stěžovatel ve stížnosti uvádí, že rozsudek městského soudu mu byl doručen 24. dubna. Posledním dnem lhůty k podání stížnosti by tedy byl právě 11. květen.

Jak však vyplývá z doručenky napadeného rozhodnutí, byl rozsudek doručen stěžovateli už 23. dubna. Podle občanského soudního řádu se považují údaje uvedené na doručence za pravdivé, pokud není prokázán opak, což se v tomto případě nestalo, upozornil NSS.

Lhůta k podání kasační činnosti je dva týdny od doručení rozhodnutí a její zmeškání nelze prominout. Rozsudek městského soudu byl stěžovateli doručen ve čtvrtek 23. dubna, lhůta k podání kasační stížnosti tedy uplynula ve čtvrtek 7. května. Kasační stížnost byla podána až v pondělí 11. května.
Proto NSS dospěl k závěru, že stížnost Cally je opožděná, a odmítl ji¨.