Ten ho v nepřítomnosti uznal vinným úvěrovým podvodem a uložil mu rok s výkonem podmíněně odloženým na zkušební dobu dvě leta. Má také poškozené Českomoravské stavební spořitelně nahradit způsobenou škodu 104.120 korun.


Činu se podle soudu dopustil v roce 2007, kdy bydlel a pracoval v Novosedlech nad Nežárkou.


Úvěr na úpravu


Prvního února toho roku si sjednal se spořitelnou smlouvu o stavebním spoření. Poté požádal o meziúvěr a úvěr z tohoto spoření ve výši 110.000 Kč.
Měl být poskytnut na údržbu a změnu bytu pana střadatele.


Žádost dokládal potvrzením obce o souhlasu s rekonstrukcí bytu, potvrzením o jeho nájmu panem S. a fakturou na částku 110.010 Kč, vystavenou 28. února stavební firmou.


Spořitelna částku odeslala na klientův účet a Mykolův syn Jurij, který měl k němu dispoziční právo, z něj naněkolikrát během pár dnů vybral v korunách a eurech celkem 107.935 korun.


Když Mykola S. úvěr nesplácel, začalo šetření.


Nepravdivé doklady


Ukázalo se, že jím předložená potvrzení k údajné rekonstrukci bytu v obecním vlastnictví jsou padělky.


K oné faktuře její vystavitel uvedl, že zákazníkovi toliko vypracoval rozpočet na zamýšlenou přestavbu. Formulace o zaplacení prý odpovídala praxi s obdobnými úvěry. Ve skutečnosti peníze nedostal a od smlouvy odstoupil.


Klient S. pak prý v létě 2007 Českou republiku opustil.


Okresní soud shledal Mykolu S. vinným a uložil mu v úvodu zmíněný trest.


Obhajoba se odvolala a nabídla jinou možnou verzi události mj. s poukazem na to, že úvěr z účtu čerpal syn obviněného. Pan S. by prý měl být obžaloby zproštěn.


S tím se neztotožnil státní zástupce. Poukazoval na svědectví dealera spořitelny, že s ním smlouvy uzavíral Mykola S. Podpisy na ní také odpovídají jeho podpisovému vzoru. Na Mykolu S. je vystavena faktura za údajné práce na rekonstrukci.


Mnohé prý také naznačuje náhlé zmizení klienta z ČR.


Krajský soud pak po poradě odvolání Mykoly S. zamítl.


Musel vědět…


Činu se dopustil zřejmě v součinnosti se synem, lze hovořit i o odpovědnosti vystavitele zmíněné faktury, řekl předseda senátu v odůvodnění.
„Obžalovaný však v každém případě musel vědět, za jaké situace o úvěr žádá. Dopustil se tedy úvěrového podvodu. Trest za něj uložený není nepřiměřeně přísný…“


Od pondělka je tedy pravomocný.


Pokud se o něm Mykola S. někdy dozví, bude moci ovšem požádat o nové projednání jeho věci v jeho přítomnosti. Pak by snad sám vysvětlil, jak jinak to s těmi fingovanými potvrzeními mohlo být. Zatím ale po něm není v Čechách vidu ani slechu.