Pod pohrůžkou zveřejnění snímků údajně nutil poškozené k zasílání dalších fotek a videí s masturbací i nechutnými a bolestivými praktikami před webovou kamerou. Když některá odmítla poslušnost, zahrnoval ji nadávkami a výhrůžkami. Státní zastupitelství kvalifikovalo toto jednání jako pokračující zločin sexuálního nátlaku a pokračující přečin ohrožení výchovy dítěte.

Přestože některé oběti zřejmě podstoupily tuto virtuální „hru" dobrovolně, jiné doplatily na svou bezbřehou naivitu a později hořce litovaly. Mezi nimi třeba 14letá dívka z Budějovic, jejíž výpověď byla součástí včerejšího jednání. Kvůli nízkému věku nebudeme zveřejňovat ani křestní jméno.

Poškozená popsala, že poskytla obžalovanému fotku ve spodním prádle. Pak se zalekla jeho výhrůžek a poslala ještě asi 10 videí, na kterých si musela připínat na bradavky kolíčky na prádlo, plácat se přes prsa, různě se svazovat a podobně. „Asi měsíc jsem nemohla s nikým mluvit, tak mi bylo špatně. V noci jsem nespala a ve škole jsem se absolutně nesoustředila. Když jsem s ním chtěla přerušit kontakt, nadával mi, že jsem čubka," vypovídala nezletilá.

Ublížit prý nechtěl

Samotný Tomáš Pospíšil toto jednání v zásadě nepopírá. Tvrdí ovšem, že nikomu nechtěl vědomě ublížit a jednal pod vlivem později zjištěné sexuální deviace, o které v té době ani netušil. Mnohé z dívek prý přehánějí. Od počátku prý přijaly submisivní roli a jeho dominance (kterou stvrzoval například tím, že ho poškozené musely oslovovat „pane") jim vyhovovala a imponovala.

To nepřímo potvrdila další poškozená, rovněž nezletilá. Ta zaslala obžalovanému asi 15 snímků. Když požadoval, aby si zasunula do přirození kartáč na vlasy, hřeben či láhev, vysmála se mu a okamžitě přerušila veškerý kontakt. „Ze začátku jsem to brala jako hru. Nejdřív mi to dělalo dobře, ale pak ne, protože čeho je moc, toho je příliš. Nebyla jsem rozumná," přiznala školačka.

Ve svém závěrečném projevu obžalovaný svého jednání litoval. S prvním bodem obžaloby znásilněním nezletilé, od počátku zásadně nesouhlasí a tvrdí, že dívka s ním vždy souložila dobrovolně. Jediné možné pochybení spatřuje v tom, že si řádně neověřil věk. Školačka totiž byla vyspělá, proto se domníval, že je jí víc než 15 let. V zájmu objektivity je nutné zmínit, že dívčiny výpovědi jsou značně rozporuplné a do určité míry nahrávají tvrzením obžalovaného.

U sexuálního nátlaku a ohrožení výchovy dítěte muž vinu částečně doznává. „Lituji toho, že jsem se dopouštěl vytýkaného jednání a ještě jednou se omlouvám. Nechtěl jsem vědomě nikomu ublížit a uvědomil jsem si, že nechci být nebezpečný ani nevědomě. Proto jsem podstoupil léčbu a nyní se realizuji se svou přítelkyní v mezích zákona," řekl Tomáš Pospíšil ve svém závěrečném projevu a vzápětí požádal předsedu senátu Aleše Koláře o shovívavost při udělování trestu. Ten je v sazbě od 5 do 12 let.

Obžalovaný žádal o podmínku. Má totiž zajištěnou práci a pokud by byl vytržen ze společnosti a musel do vězení, jeho příznivě vyvíjející se léčba by patrně vzala za své. Stejný názor má i obhájce Josef Šírek, který dokonce navrhl úplné zproštění obžaloby. V prvním bodě (znásilnění) argumentoval údajnou nevěrohodností oběti, ve druhém zmínil studii Univerzity Palackého v Olomouci, ze které vyplývá alarmující skutečnost. A totiž že 10 procent dětí je ochotno zaslat své obnažené snímky neznámému člověku. Sedm procent dětí dokonce své nahé fotky někde na internetu zveřejnilo. Obžalovaný proto podle obhájce nemusel získat fotky násilím ani lstí, ale poškozené mu je mohly poskytnout dobrovolně.

„Žádná z poškozených nenahlásila vytýkané jednání policii a jen dvě nebo tři se svěřily rodičům. Pan obžalovaný si nebyl vědom své úchylky, jakmile se o ní dozvěděl, začal se léčit. Sadomasochismus sám o sobě není trestný, pokud se děje na bázi dobrovolnosti. Můj klient svého jednání lituje a plně si uvědomuje jeho nesprávnost. Podle názoru obhajoby nenaplnil skutkovou podstatu trestného činu, jeho jednání bylo výsledkem sexuální úchylky," zmínil advokát Josef Šírek.

Státní zástupkyně Dagmar Šimáková naopak navrhla uznat Tomáše Pospíšila vinným ze znásilnění i dalších dvou trestných činů a vyzvala soud, aby uložil nepodmíněný trest ve věznici s ostrahou v první třetině zákonné sazby. Součástí verdiktu by podle ní měla být i nařízená ambulantní sexuologická léčba a propadnutí věcí, které obžalovanému sloužily k páchání trestné činnosti. Tedy například počítač.

„Mám za to, že skutek, který jsem žalovala, se stal. Pohlavní styk s nezletilou nebyl dobrovolný a lze jej označit za zvlášť závažný zločin. I v druhé části obžaloby lze dospět k závěru, že obžalovaný se vůči poškozeným dopustil protiprávního jednání. Vydíral je, nutil je chovat se podle jeho rozkazů a v některých případech hrozby splnil a snímky zveřejnil," řekla žalobkyně.

Podrobnosti z předchozích jednání:

Byla to hra, hájí se pekař obžalovaný ze sexuálního vydírání nezletilých

Oběť údajného znásilnění trpí závažnou nemocí. Lze jí věřit?