Okresní soud v J. Hradci uvedl, že motivem činu byl záměr A. H. přinutit poškozeného, aby upustil od svých kontaktů se ženou, se kterou má tento obžalovaný čtyři děti. Odvolání, které proti rozsudku první instance podali všichni obvinění, krajský soud loni v červenci zamítl.
Patrik D. (38), potrestaný 
za porušování domovní svobody a spolupachatelství pokusu ublížení na zdraví šestnácti měsíci odnětí svobody do věznice s ostrahou, podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS). Nesouhlasí se zjištěním soudů, že je spolupachatelem útoku, které je podle něho v extrémním rozporu s důkazy.

NS konstatoval, že obviněný pouze opakuje obhajobu, že se útoku nijak nezúčastnil a neměl s ním nic společného. Uplatnil tedy námitky, které 
z hlediska svého obsahu neodpovídají deklarovanému odvolacímu důvodu.

Usvědčen
K věci po přezkumu rozhodnutí NS uvedl, že závěr 
o spolupachatelství Patrika D. je podložen především výpovědí poškozeného. Ta byla 
v souladu s výpověďmi dvou svědků, kteří byli v kritickou dobu v bytě poškozeného 
na návštěvě, sledovali celý incident a potvrdili, že mezi pachateli byl i Patrik D., jehož 
u soudu rovněž poznali.

Věrohodnost těchto tvrzení byla nepřímo podporována výpovědí řidičky taxislužby. Tato svědkyně poznala všechny tři obviněné jako osoby, které v kritickou dobu přivezla z J. Hradce na místo a krátce nato zase odvezla zpět. Přitom potvrdila, že všichni obvinění společně odešli 
s tím, že si „něco vyřídí", a opět společně se po pěti až deseti minutách vrátili k autu.

Z toho lze spolehlivě usuzovat, že důvod, pro který obvinění přijeli, měl povahu jejich společné akce. S tím koresponduje zjištění vyplývající ze svědecké výpovědi poškozeného, který uvedl, že obviněný A. H. mu těsně před příjezdem taxi poslal zprávu SMS se sdělením, že k němu jede „se svou mafií". Z celkového kontextu věci je jasné, že touto „mafií" byly osoby, se kterými A. H. společně přijel. Za tohoto stavu není nic nelogického na zjištění soudů, že Patrik D. byl jedním ze spolupachatelů, řekl NS.

Námitky, jimiž to tento obviněný zpochybňoval, měly původ v tom, že podle úředního záznamu policie poškozený při telefonickém oznámení činu kromě obviněných A. H. a G. D., které znal, označil třetího spolupachatele, kterého neznal, popisem, který neodpovídal obviněnému Patrikovi D. Pro skutková zjištění soudů je významná výpověď poškozeného v procesním postavení svědka, a nikoli úřední záznam policejního orgánu o přijatém telefonickém oznámení, který poškozený nijak neautorizoval, řekl NS.

Uzavřel, že jihočeské soudy hodnotily důkazy ve shodě 
s jejich obsahem, že se nedopustily žádné jejich deformace, že ani jinak nevybočily 
z mezí jejich volného hodnocení, své úvahy jasně, srozumitelně a logicky vyložily a přijatelně zdůvodnily, proč jako nadbytečné neprovedly další důkazy podle návrhů obviněného. To, že obžalovaný nesouhlasí se skutkovými zjištěními soudů, že se neztotožňuje se způsobem, jímž soudy hodnotily důkazy, a že nepovažuje provedené dokazování za dostatečné, není dovolacím důvodem. Proto NS dovolání Patrika D. odmítl.

(7 Tdo 1566/2015)  (ns, vm)