„Pyrotechnika byla odevzdána na obvodním oddělení  ve Vodňanech a následně ji policisté předali pyrotechnikům, jako specialistům určeným k likvidování tohoto materiálu. Policisté z Obvodního oddělení Blatná převzali 
od občana také ne úplně běžnou munici, a to puškový granát," poznamenal policejní mluvčí.

Majitelé po odevzdání zbraně postupují dvěma způsoby. Buď se jí rovnou vzdají a propadne ve prospěch státu, nebo mohou žádat o její navrácení
a zlegalizování. Prvním krokem je vždy balistická expertiza, která zjišťuje, zda  nebyl 
s odevzdanou zbraní či střelivem spáchaný nějaký trestný čin.

Zkoušky provádějí specialisté z odboru kriminalistických technologií a expertiz jihočeské policie. Jsou pouze dva,  Vladimír Hospodářský 
a Oldřich Hořava. Náplní jejich práce je detailní zkoumání pistolí, revolverů, pušek, samopalů i podomácku vyrobených zbraní a střeliva, použitých ke spáchání trestných činů, k sebevraždám či pro sběratelské účely.

Než zbraň podrobí zkoumání, trvá to několik měsíců. Majitelé si mezitím mohou požádat třeba o vydání zbrojního průkazu příslušné skupiny. Ze zákona na to mají půlroční lhůtu.

Balistik Vladimír Hospodářský našemu Deníku před časem vysvětlil, že nábojnice a střely získané při zkušební střelbě končí v ústřední sbírce balistických stop vedené Kriminalistickým ústavem Praha. „Zde jsou uloženy nábojnice a střely ze závažných, dosud neobjasněných trestných činů v rámci celé republiky. Sbírka se aktualizuje jednou měsíčně a pro zajímavost obsahuje kolem 900 balistických stop z dosud nevyřešených případů, u nichž sehrála podstatnou roli střelná zbraň," upřesnil Vladimír Hospodářský. Dodal, že vlastní sbírku mají i Jihočeši. Je dva roky stará a pochází z méně závažných trestných činů. Třeba pytláctví.

Pokud odborná zkouška prokáže trestný čin, policisté vyzvou majitele k podání vysvětlení. V opačném případě jej informují o tom, že si může požádat o zbrojní průkaz, převod zbraně na jinou způsobilou osobu nebo její likvidaci.

Podstatnou součástí práce balistických expertů je také zkoumání loveckých zbraní. Mnozí myslivci totiž porušují zákon a neukládají pušky 
do bezpečnostních trezorů. Navíc je mívají pohromadě 
s náboji. To může být velkým problémem při různých vloupáních do hájoven či podobných objektů.

„Kvůli nedbalosti majitelů totiž zloději získají nečekaný bonus, který pak mohou snadno zneužít při páchání jiné trestné činnosti," upozorňuje balistik Vladimír Hospodářský.