Zjistili, že řidič vozidla značky DAF přepravuje náklad osmnácti tun komunálního odpadu. Při kontrole dokladů se podle mluvčího jihočeského celního úřadu Emanuela Breichy ukázalo, že řidič dopravil náklad na území České republiky bez příslušných povolení a dokladů.

"Celá přeprava měla být realizována pouze na území Spolkové republiky Německo. Řidič nedokázal dostatečně zdůvodnit to, proč náklad dovezl na české území. Na základě těchto zjištění příslušníci hlídky pojali podezření, že se jedná o nedovolenou přeshraniční přepravu odpadů. To po prohlídce nákladu a předložených dokladů jednoznačně potvrdili i přivolaní pracovníci České inspekce životního prostředí," uvedl Emanuel Breicha.

Na základě všech zjištěných skutečností celníci nařídili odstavení vozidla. O tom, jak bude s nákladem komunálního odpadu, který mimo jiné tvoří použité plastové a skleněné obaly, textil, obuv a plesnivějící zbytky potravin, dále naloženo, rozhodnou nyní pracovníci Ministerstva životního prostředí České republiky.

Od počátku roku celníci na jihu Čech podle mluvčího Emanuela Breichy zkontrolovali 146 nákladních vozidel s nákladem odpadu a odhalili 15 případů podezření z porušení předpisů přeshraniční přepravy odpadů.

Fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která poruší při přeshraniční přepravě odpadů povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství o přepravě odpadu, hrozí pokuta až do výše 50 milionů korun.