Jak je těžké navázat první komunikaci s někým, kdo řeší svou těžkou životní situaci podobným skutkem jako je přepadení a držení rukojmí, demonstrací sebevraždy nebo pokusem o nějaký atentát, kdy je ohrožena i širší veřejnost nejen jednotlivci. Hrají roli první minuty? Jaký je stanovený postup?
Navázání prvního kontaktu v těch případech není jednoduché, proto jsou policejní vyjednavači na všechny mimořádné situace proškolováni. Velkou roli hrají první minuty kontaktu s osobou. Řekl bych, že jakékoliv vytváření šablon a zevšeobecňování by mohlo vyjednávání spíše uškodit. Vyjednavač vždy postupuje podle dané situace, svých schopností, znalostí a dovedností, tím spíše má šanci svou práci na místě dovést k úspěšnému konci.

Poznámka redakce Deníku: Koordinátor krizového vyjednávání Krajského ředitelství Policie ČR v Českých Budějovicích je funkce, u které je nutné zachovávat anonymitu (utajení totožnosti), proto není uvedeno jméno tohoto policisty ani jeho podoba.

Asi 89 % podobných situací se vyřeší právě vyjednáváním, 4 % fyzickým zásahem a zabráněním činu. Co všechno se může ještě stát? Máte nějaké postřehy z praxe?
Nedokážu říct, že uvedené procentuální vyjádření odpovídá praxi. Mimo to může nastat právě dokonání demonstrování úmyslu sebevraždy, nebo jsou také případy, o kterých se dozvíme až z médií, vyjednavač tak není přímo účasten, a tak dojde k dokonání činu, kterým osoba v krizi hrozí bez našeho vědomí.

Policejní vyjednavač nepracuje sám, jde o dvojice, ale většinou kolektivní práci? Kdo všechno pomáhá, vymýšlí strategii, zjišťuje informace od rodiny a dalších lidí?
Přesně tak, vyjednavač ve většině případů nepracuje sám, jde o týmovou práci příslušníků z řad policie. Během vyjednávání spolupracují i další kolegové, kteří to mají ve své pracovní náplni. Jde o policisty pro tuto práci určené a orientující se v podobných krizových situacích.

Jaké jsou nejčastější motivy takových lidí, jde o vztahy, řešení problémů alkoholem, drogami, gamblerství, duševní poruchy či ekonomické problémy?
Dá se říct, že motiv jednání těchto lidí jde ruku v ruce celým tímto spektrem.

Jak by se měl zachovat laik, který by se dostal první na místo takového incidentu – přepadení, nebo do blízkosti sebevraha?
Laik na místě krizové situace by měl volat bez prodlení linku 158 a podat našim kolegům na integrovaném operačním středisku vyčerpávající informace přímo z místa. Díky tomu se my jako vyjednavači při výjezdu na místo a během přepravy můžeme lépe připravit. Dále je důležité, aby celou situaci sledoval z bezpečné vzdálenosti a tím chránil svůj život a zdraví. V případě, že by se začaly do našeho příjezdu odehrávat změny, tak by je měl průběžně hlásit opět cestou linky 158.