NS odmítl otcovo dovolání proti rozhodnutí, jímž byl za zanedbání povinné výživy odsouzen na šestnáct měsíců do věznice s dozorem.

Nalézací soud mj. konstatoval, že bez poskytnutí příspěvku na výživu a dalších sociálních dávek vyplácených magistrátem a úřadem práce by s ohledem na poměry matky dítěte a rodiny nebyly zajištěny jejich základní životní potřeby.

Řízení bylo vedeno jako proti uprchlému.

Prostřednictvím obhájkyně pak obžalovaný podal dovolání k Nejvyššímu soudu.

Napadá údajné nesprávné posouzení věci s tím, že jeho dluh u magistrátu je promlčen.

Domáhá se, aby se soud pokusil obeslat ho na adresy, na kterých se v minulosti zdržoval nebo pracoval, případně aby byli vyslechnuti další svědci, od kterých by mohl být zjištěn možný pobyt obviněného. Za situace, kdy obviněný je nezvěstný a nemohou být tudíž objasněny jeho majetkové a osobní poměry, když není jisté, zda je vůbec živ, nelze ani rozhodnout, zda se dopustil trestného činu zanedbání povinné výživy.

Uhýbá povinnosti

K námitce proti jednání v nepřítomnosti obviněného NS shledal, že se pan Josef vyhýbá trestnímu řízení pobytem v cizině.

Je zřejmé, že již delší dobu pobývá ve Velké Británii, což potvrdily i výsledky šetření na všech adresách v Česku, na nichž se zdržoval v minulosti.

Českobudějovické soudy podle NS opodstatněně konstatovaly, že o své vyživovací povinnosti věděl, neboť byla deklarována i soudním rozhodnutím. Musel si být současně vědom, že mu při jejím bezdůvodném neplnění hrozí trestní stíhání, neboť takto byl již v obdobné situaci stíhán. Byly tedy splněny podmínky pro konání řízení proti němu jako proti uprchlému.

Obviněný se úmyslně vyhýbal své zákonné povinnosti. To potvrdila mj. matka nezletilého, které otec v telefonátu po odjezdu do Anglie slíbil, že výživné bude splácet.

Údajné promlčení dluhu vůči Magistrátu města Českých Budějovic je pro posouzení trestní odpovědnosti obviněného irelevantní, řekl NS souhlasně se závěrem krajského soudu.

Znaky trestného činu obviněný naplnil tím, že se úmyslně vyhýbal plnění své zákonné povinnosti vyživovat jiného a tímto činem vydal oprávněnou osobu nebezpečí nouze.

To, že magistrát města rozhodl o podpoře nezletilého vyplácením zmíněného příspěvku na jeho výživu, dokládá, že nezletilý syn obviněného se octl v důsledku trestného činu obviněného v nebezpečí nouze.

To, zda nárok magistrátu vymáhat příspěvek po obviněném je promlčen či není, nemá na jeho trestní odpovědnost žádný vliv.

NS proto dovolání pana Josefa odmítl jako zjevně neopodstatněné.