Jihočeské sdružení Prevent před několika dny získalo cenu Kiron za nejlepší adiktologický (věda zabývající se závislostmi, jejich prevencí, původem, léčbou, výzkumem, poradenstvím a jinými souvislostmi, pozn. redakce) počin loňského roku. Klinika adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze ji uděluje jednotlivcům i organizacím, kteří přišli s novinkou využitelnou pro ostatní služby v oboru nebo se zasloužili o šíření dobrého jména oboru adiktologie.

Prevent získal ocenění díky amatérskému triatlonovému závodu Železný adiktolog 2012, jenž se na konci srpna uskutečnil v jihočeské metropoli. Jeho cílem je rozšíření povědomí o službách a závislostech obecně, ale i seznámení se s předními odborníky či využití dalšího programu pro děti i dospělé.

Profesor Michal Miovský, předseda rady Ceny adiktologie zmínil, že organizátoři závodu tímto počinem přispěli 
k šíření dobrého jména adiktologie. Při závodu se totiž setkávají terapeuti, jejich abstinující klienti i široká veřejnost. „Závod Železný adiktolog je sympatickým pokusem o přiblížení adiktologických služeb, jejich pracovníků i klientů směrem k veřejnosti. Pokus o to vyjít z ústraní uzavřených služeb jinak než prostřednictvím letáků či webových stránek zaslouží pozornost a ocenění. Proto jsme 
se rozhodli Cenu Kiron udělit občanskému sdružení Prevent," zdůvodnil výběr profesor Miovský a dodal, že stejné ocenění získala i Česká asociace adiktologů.

Vnitřní ambice

O vítězi soutěže rozhoduje rada složená ze zástupců oboru adiktologie z akademické obce, z oblasti koordinace drogové politiky a ze systému péče o uživatele drog. Slavnostní předání ceny bylo vyvrcholením odborné konference Bílá místa na mapě adiktologických služeb.

V rámci slavnostního večera byla předána Cena za významný přínos oboru adiktologie, kterou získala známá sociální pracovnice Arnoštka Maťová, a Cena Kiron za nejlepší adiktologický počin roku pro jednotlivce nebo organizaci. Michal Němec, výkonný ředitel a předseda sdružení Prevent, si tohoto ocenění velice váží. „Železný adiktolog má tím vším, čím je, právě propagovat obor adiktologie. Skutečně mě těší, že tato naše vnitřní ambice je zřetelná i navenek. Cena Kiron je pro nás důkazem toho, že nápad pořádat takovou akci má podporu mezi kolegy adiktology a rozhodně nás motivuje k uspořádání dalšího, tedy třetího ročníku v létě příštího roku," nastínil Michal Němec s tím, že i třetí ročník amatérského triatlonu Železný adiktolog plánuje Prevent situovat opět do krajského města. Kromě toho, že jsou Budějovice centrem kraje, podporuje magistrát tuto akci i finančně.