Ta se uskutečnila v minulých dnech v režii sdružení Prevent a přivítala přes 130 návštěvníků a přednášejících z řad lékařů, adiktologů, sociálních pracovníků, zástupců veřejné správy a dalších odborníků na drogovou problematiku. Více než polovina účastníků byla z jižních Čech, dorazili však také hosté z Prahy, Liberce, Mostu nebo Ostravy.

V průběhu konference zaznělo 19 referátů a uskutečnily se čtyři workshopy a dvě panelové diskuse. Jednu 
vedl vedoucí streetworku Prevent Kamil Podzimek 
a týkala se práce s uživateli konopných drog. Zejména marihuany.

Velký ohlas vyvolal také příspěvek psychologa Aleše Kudy, který se věnoval specifikům práce s uživateli stále rozšířenější a populárnější drogy. Kokainu. Ten už v současnosti  není považován pouze za drogu bohatých, ale 
za takzvanou rekreační drogu. Na černém trhu je k dostání za cenu kolem 2000 korun 
za gram a experimentuje s ní rozšiřující se okruh mladších lidí. A to i na jihu Čech.

Psycholog a psychoterapeut se zkušenostmi z drogové poradny občanského sdružení Sananim se zamýšlel nad aspekty problémového užívání, respektive vzniku závislosti na kokainu. Představil případy ze své soukromé terapeutické praxe a popsal jejich zajímavé momenty.

„Užívání kokainu se stává jakýmsi standardem u poměrně široké skupiny uživatelů. Je brán jako rekreační droga. Ve své soukromé praxi se stále častěji setkávám s klienty, kteří vnímají své užívání kokainu jako problém narušující jejich osobní a profesní život,"  upozornil Aleš Kuda.

Značný zájem posluchačů vyvolal i příspěvek Josefa Radimeckého z občanského sdružení White Light I. Ten 
se týkal rozvoje adiktologické péče v zemích takzvaném Orientu a přednášející v něm zúročil odborné zkušenosti a postřehy ze svých  cest do Kazachstánu, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu, Turkmenistánu, Tádžikistánu, Afghánistánu 
nebo Pákistánu.

Zúčastnil 
se jich v rámci zakázky rychlého průzkumu systémů léčby 
v zemích střední a západní Asie a měl při nich možnost poznat léčebné programy pro uživatele heroinu a opia.

Z jeho příspěvku vyplynulo, že sociální, ekonomické 
a kulturní faktory v jednotlivých zemích se navzájem různě liší. To se promítá i do rozdílné úrovně systémů léčby
a jednotlivých typů služeb pro uživatele drog. Některé jsou vyspělejší než u nás.

„Na adiktologa ze středu Evropy čeká řada překvapení. Ať už se jedná o rozsah sítě existujících adiktologických služeb v jednotlivých zemích nebo o jejich spektrum a typy včetně těch, které v České republice dosud nenajdeme. Další překvapení, které Evropana čeká, je vliv zmíněných sociálních, kulturních a náboženských faktorů na podobu a parametry některých léčebných modalit, které musí naši kolegové v asijských zemích řešit," poznamenal Josef Radimecký.

Adiktologickou konferenci pořádalo sdružení Prevent 
a Jihočeský kraj, v partnerství s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Spolkem propojených adiktologických služeb PROADIS. Záštitu převzala náměstkyně hejtmana Ivana Stráská.