Dále uplatňuje nárok na smluvní pokutu ve výši 321 427,50 Kč za nedodržení smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odkoupení pozemků věřitele (celkově do roku 2012 měly strany uzavřít obchod za patnáct milionů). 15. března nicméně Přísečná sdělila, že dlužník dluh z nájmu uhradil, ale dál trvá na příslušenství a na zmíněné smluvní pokutě.

Kypr na scéně

14. března navrhla konkurz na stejný subjekt i správkyně konkurzní podstaty úpadce ORIN, spol. s r. o., Č. Budějovice.


Uvedla, že Orin měl 99procentní podíl na společnosti Bozpol. Ten Orin převedl kyperské firmě Afrobios Pharma Ltd., což ale správkyně rozporuje jako právně neúčinný úkon. V návrhu sdělila, že Orin jako majoritní společník Bozpolu poskytl dlužníkovi v letech 2002–05 osiva, agrochemii a hnojiva za více než 30 milionů korun a dále přes 25 milionů korun jako provozní zálohu. Z těchto částek správkyně žaluje více než tři miliony. Dodává, že Afrobios nepodal v termínu vylučovací žalobu a Orin proto uplatňuje tuto pohledávku z titulu vypořádacího podílu. O pohledávkách z obchodního styku a z půjček má teprve jednat soud.


28. března přistoupil k návrhu na konkurz ještě věřitel Michael Dus s pohledávkou 4,75 milionu, které si měl Bozpol půjčit předloni v srpnu od Viliama Nikodema a ten nárok postoupil navrhovateli.


Posléze 22. května se připojil Finanční úřad v Českém Krumlově s pohledávkou téměř čtvrt milionu.


Orin navrhl, aby v případě, že soud do konce března konkurz na majetek Bozpolu neprohlásí, ustavil předběžného správce k zajištění majetku tohoto dlužníka. Doplnil, že podle zjištění nemá jediný jednatel dlužníka povolen pobyt na území ČR (podle internetového výpisu jde o Sergeje Kovrigoviče z Litvy, který měl funkci převzít 27. února – pozn. red.). Orin uvedl, že tento jednatel jednal na základě plné moci vystavené ing. Bub〜líkem, který se v sídle společnosti nyní také nevyskytuje. Společnost zastavila platby, píše Orin.


Dlužník 23. března popřel dluh ze smluvní pokuty – zmíněná smlouva je neurčitá, a tedy neplatná. Firma prý mění podnikatelský záměr, aby lépe vyhovoval současným podmínkám zemědělství. Očekává dotace státu, s nimiž dluhy uhradí. Dluh u Nikodema Bozpol popírá, smlouvu prý podepsal bývalý jednatel a nikdy společníky neinformoval. Soudu dotyčný v dubnu sdělil, že nikdy s Bozpolem nespolupracoval a žádnou smlouvu nepodepsal . . . (Podle internetového výpisu měl být jednatelem po ing. Aleši Petříkovi od 22. března do 30. září 2005, s vymazáním 23. prosince 2005, přičemž měl mít vkladem 21 883 000 Kč také 99procentní podíl; i to bylo vymazáno 23. prosince 2005, než měl Bozpol 5. května 2006 koupit za 71 milionů Afrobios – pozn. red.).


Minulé úterý soudu oznámili tři zaměstnanci dlužníka, že od března nedostávají mzdu.
Soud konstatoval, že ZD Přísečná a finanční úřad mají za Bozpolem splatné pohledávky, nároky dalších zmíněných věřitelů pak musejí být předmětem zřejmě rozsáhlejšího dokazování. I tak je ale splněna konkurzní podmínka více věřitelů, přičemž zastavení plateb svědčí o tom, že společnost není po delší dobu schopna plnit závazky.

Zemědělství hájeno

Zbývalo vypořádat se s tím, že na dlužníka se zemědělskou výrobou jako převážným předmětem činnosti nelze prohlásit konkurz od 1. dubna do 30. září. Při jednání koncem dubna zástupce dlužníka uvedl, že zemědělská prvovýroba na téměř 1500 ha půdy představuje snad 99 procent činnost společnosti a ostatní předměty podnikání slouží téměř výlučně k zabezpečení realizace zemědělské výroby. Žádný z účastníků jednání to nevyvracel. Soud proto vzhledem ke zmíněnému moratoriu ustavil předběžného správce dlužníkova majetku.