Navrhla jej Česká spořitelna z titulu ručitelského závazku této společnosti za dlužníka Uno Viva Trading, s. r. o. Spořitelna uplatňuje za Beef〜impexem pohledávku ve výši přes 33 milionů.


Dlužník namítl, že dluh Uno Viva je zajištěn i dalšími formami. Své další v návrhu uváděné závazky Beefimpex splácí – mj. k Oberbance ve výši pěti milionů. V případě pohledávky Uno Viva Trading ve výši přes dva miliony, zesplatněné prohlášením konkurzu na tuto společnost, správce podstaty tohoto úpadce povolil Beefimpexu splácet v původním termínu.


Soud konstatoval, že návrh je důvodný (dlužník má více než dvacet věřitelů), a konkurz prohlásil. Přihlášky do 21. října (12 K 170/2007).

Věc Nova Domus

Soud zamítl pro nedostatek majetku návrh na konkurz na Nova Domus, s. r. o. v likv., J. Hradec. Mezi věřiteli tohoto dlužníka jsou mj. finanční úřad s pohledávkou 2,8 milionu, VZP a ČSSZ se 197 759 Kč, resp. 351 948 Kč. Z obeslaných jednatelů dlužníka se PhDr. Martinu S. nepodařilo doručit. Reagoval jen Antonín Pech, který sdělil, že někdejší tři společníci převedli obchodní podíly v roce 1995 právě na dr. S. V únoru 1996 mu pak vytkli, že neučinil kroky k uvedení této skutečnosti v obchodním rejstříku.


Dr. S. se podařilo doručit až policii letos v květnu. Ten mj. požádal o výslech bývalého společníka Lub. Hřavy k dokladům, které měl převzít od F. V., zpracovávajícího účetnictví Nova Domus – ten prý doklady protiprávně zadržoval a „prováděl s nimi machinace“. Dr. S. pohledávky popřel a kritizoval likvidátora, kvůli němuž je prý řada pohledávek Nova Domus promlčena. Navrhl provést důkazy mj. spisy na společnosti onoho F. V., s nimiž má mít likvidátor obchodní vztahy.


L. Hřava k věci uvedl, že když majetek převáděli dr. S., měla firma čerpací stanici v N. Včelnici, cisternu Tatra 815 a další auta, tento majetek ale byl následně prodán. Vyjádřil se i k charakteru oněch dokladů, které od F. V. převzal.


Likvidátor konstatoval, že postupoval standardně a že žádného F. V. nezná.


Soud uzavřel, že jednatel S. porušil povinnost jednatele mj. vést evidenci a účetnictví, ani minimálně nespolupracoval s likvidátorem a o činnost společnosti se nezajímal. Pokud byly pohledávky dlužníka promlčeny, pak to podle soudu není vina likvidátora – ten neměl k dispozici od jednatele žádné doklady. Návrh na prohlášení konkurzu proto zamítl pro nedostatek majetku.

Další řízení

Zpeněžení majetku Soukromé jídelny V+M Kosovi, s. r. o. v likvidaci, České Budějovice (11 K 283/2006), vyneslo celkem 19 421,81 koruny, na věřitele tedy nezbylo nic.


Do podstaty Compri, s. r. o., Tábor (12 K 164/2005), bylo získáno 3,4 milionu. Po uspokojení odděleného věřitele Glory Daze Ass. z Britských Panenských ostrovů částkou přes 2,14 milionu se věřitelé II. třídy rozdělí o 321 223,02 Kč, což je 2,62 procenta nároků.


V konkurzu ZD Labuť v likv., Myštice (12 K 160/98), byly výnosy přes 8,5 milionu. Oddělený věřitel Komerční banka převzal 755 638 Kč, na II. třídu zbylo přes 1,33 milionu, tedy na 22,36 procenta pohledávek..


Majetek úpadce Pivovarů České Budějovice, státní podnik (12 K 64/2006), vynesl 146 949,67 koruny. Věřitelé II. třídy se rozdělí o 28 188 Kč.
Vrchní soud potvrdil usnesení Krajského soudu v Č. Budějovicích, jímž byl prohlášen konkurz na majetek Petra Slávika, Malšice (11 K 15/2006). Úpadce proti tomu brojil tvrzením, že mu nebylo doručeno prohlášení konkurzu a že se nemohl zúčastnit jednání. S tím se Vrchní soud neztotožnil mj. s poukazem, že zmíněné předvolání si dlužník nevyzvedl na poště.


K návrhu dlužníka je prohlášen konkurz na majetek MD Bridges, s. r. o., Brloh (12 K 211/2007).


Zamítnuty pro nedostatek majetku byly návrhy na ÖKO–Service, spol. s r. o. v likv., Kam. Újezd (čtyři věřitelé chtějí 275 341,70 Kč), a na MITU, v. o. s. v likvidaci, Jindřichův Hradec.