Věra Školková, mluvčí českobudějovických městských strážníků uvedla, že celá událost se odehrála ve čtvrtek ve večerních hodinách.

"Operátor městského kamerového systému spatřil kouřícího muže v doprovodu dalších společníků posedávajících v prostoru dětského hřiště na Sokolském ostrově. V blízkosti plaveckého bazénu se právě pohybovala i hlídka městské policie. Strážníci kuřáka zastihli ještě na místě. S poučením o zákazu kouření na dětském hřišti si mladý muž odnesl pokutu," popsala incident.

Zákaz kouření i používání elektronických cigaret v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let stanoví zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Na dětských hřištích je zakázáno i požívání alkoholu. Obecně závazná vyhláška města č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje veřejná prostranství, na nichž se zakazuje požívání alkoholických nápojů. Mezi ně patří i dětská hřiště, pískoviště, otevřená sportoviště a v okruhu 20 metrů od nich.

Za výše uvedené přestupky hrozí pachateli pokuta příkazem na místě až do 10 tisíc korun.