Tak 13. března 2007 převzal od nezjištěné osoby oktávii kombi, kterou dotyčný odcizil po dohodě s ním v autobazaru, a předal ji spoluobviněným. L. B. a J. P. ji rozebrali, čímž provozovatelce vozidla způsobili škodu 615 700 korun.

Další oktávii odcizil spoluobviněný J. H. 5. září 2007 po dohodě s D. Ch., který ji předal opět výše zmíněné dvojici k rozebrání.
Oba dále v lednu 2008 ukradli oktávii v Českých Budějovicích. D. Ch. ji rozebral a přinejmenším řídící jednotku airbagu a airbag namontoval do jiného vozidla patřícího J. S., který je prodal dál a zastřel původ těchto věcí.
Další oktávie jim padla do rukou v únoru. Navrtali otvor do levých předních dveří, vnikli do vozidla, rozlomili spínací skříňku, překonali imobilizér a s vozidlem odjeli. To pak bylo odstavené zajištěno policií mj. bez technického průkazu a fotoaparátu.
V témže měsíci se J. H. a D. Ch. zmocnili dalších oktávií. Obě L. B. a J. P. rozebrali a díly rozprodali.
Podobně naložili ve čtveřici s další oktávkou odvizenou na 7. duben. Poté D. Ch.úřadoval sám. Ukradl fabii, rozebral ji a díly namontoval do havarovaného suta této značky, kteríé pak v Sedlčanech přihlásil na svou osobu a zastřel tak původ věcí.

Na superb přivařil VIN pocházející z jiného vozidla, jež bylo odcizeno v dubnu 2006, a díly z vozidla odcizeného 13. prosince. Takto „opravený" vůz pak nechal přihlásit v Příbrami na manželku.
V roce 2008 namontoval do oktávie přinejmenším řídící jednotku motoru z odcizeného vozidla neznámým pachatelem a řídící jednotku airbagu z jiného kradeného vozu. Auto přihlásil na svou osobu a následně je prodal.

Za to mu soud uložil čtyři roky a osm měsíců odnětí svobody. Krajský soud loni v říjnu zrušil výrok o vině jedním z útoků a uložil mu čtyři roky.

Křivdí mu?

D. Ch. podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS). V případě dvou žalovaných útoků tvrdí, že auta nabyl od svého souseda, který zemřel. Nemohl prý také spáchat trestný čin krádeže v souběhu s trestným činem legalizace výnosů z trestné činnosti, protože tyto činy jsou navzájem v poměru subsidiarity.
U tří posledních skutků prý nebyla vyvrácena jeho obhajoba, že jednotlivé díly vozidla zakoupil na vrakovištích a že vozidlo nezískal jako odcizené. Soudy nezjistily, jak byly jednotlivé díly získány, a mínil, že samotným namontováním věci nelze zastřít její původ. Nelze tak ani učinit v případě přihlášení vozidla na jinou osobu.

NS shledal, že dovolání je neopodstatněné. Dovolací soud musí vycházet ze skutkového stavu věci, který byl zjištěn v průběhu trestního řízení, a je povinen zjistit, zda je právní posouzení skutku v souladu s vyjádřením způsobu jednání. Právní závěry odvolacího soudu jsou podle něj správné, a to i o legalizaci výnosů z trestné činnosti.  Podle skutkových zjištění to byl obviněný nebo společně s ním spoluobvinění, kteří odcizená motorová vozidla okamžitě rozebrali, určité díly namontovali do jiných vozidel a obviněný vozidla přihlašoval tak, jakoby šlo o vozidla legálně nabytá a nikoliv odcizená. Námitka, že údajně nevěděl o tom, že se jedná o odcizená vozidla. odporuje učiněným skutkovým zjištěním soudů.

Obviněný je recidivistou, který byl devětkrát soudně trestán, z toho osmkrát pro majetkovou trestnou činnost. Proto je nutno na něj pohlížet jako na pachatele, který má dostatek zkušeností a znalostí o tom, jaké jednání proti majetku je postihováno trestním zákonem. Je zcela zřejmé, že obviněný jednal tak, aby zastřel původ věci proto, aby bylo podstatně ztíženo zjištění původu věcí získaných trestnou činností, a s cílem vzbudit zdání, že věci byly jím nabyty legálně. Právní kvalifikace skutků je proto správná.

(7 Tdo 108/2013)