V jejich rukách tak končily jízdní kola, dílenské nářadí a další věci z domácnosti. V jednom z bytů zcizil platební kartu, ze servrovny jedné firmy zase odnesli počítačové vybavení. Podle předběžných odhadů způsobili škodu za více jak 73 tisíc korun.