V prvním případě Richard K. jako jednatel Jihočeské obchodní společnosti (JOS) s. r. o. a Čestmír K. s jeho generální plnou mocí požádali v lednu 2006 u ČSOB o úvěr 5,7 milionu na nákup zemního stroje Menzi Muck. Richard K. deklaroval, že se strojem chce podnikat ve stavebnictví přímo a že stroj bude vytížen za až 750 000 Kč. Podklady vypracovali pro JOS Jan R. jako jednatel a Jiří T. jako společník Stavoxu CB s. r. o. Bylo uvedeno i výrobní číslo stroje.
Součástí smlouvy mezi Stavoxem a kupující JOS byla i fotografie stroje a výrobního štítku. Podle protokolu z 21. ledna 2006 převzal Čestmír K. stroj od jednatele Stavoxu.

Jenom „jako“…

Jenže tyto transakce byly fiktivní. Stejně jako smlouvy mezi odběrateli prací od JOS a následné faktury za dlužníky, které firma Richarda K. dala „do zástavy“. 13. února byl úvěr poskytnut. Po převedení prostředků Jiří T. peníze vybral a použil nezjištěným způsobem. „K + K“ splátky nespláceli a zastavený stroj bance nevydali.

Ve druhém případě na obdobném podvodu Jiřího T. a Jana R. participoval František S. jako jednatel společnosti Starking s. r. o. Ten požádal 15. května 2006 v Č. Budějovicích u ČSOB o tzv. malý úvěr na Menzi Muck (jiného výrobního čísla). Jeho nákup od Stavoxu 10. května 2006 dokládal kupní smlouvou, za prodejce podepsanou R. Ve smlouvě jednatel Starkingu mj. deklaroval získání zakázek v těžbě dřeva, smlouvy o zajištění práce s využitím tohoto stroje, atd.

Banka mu 6. června poskytla pět milionů jako doplatek za onen stroj a jistila se zástavním právem k němu. Jiří T. po jejich převedení Stavoxu peníze opět vybral a použil neznámým způsobem.

Jiří T. tvrdil, že Stavox stroje neměl, byl jen zprostředkovatelem pro další firmu a inkasované peníze jí taky předal. Doklady o tom by měl prý mít nový majitel Stavoxu. Dle Jana R. stroj od někoho koupili a měli jej zaplatit po prodání dalšímu zájemci. Pak si jej někdo odvezl. O platbách a úvěru prý on nic neví. Richard K., údajně zedník, který firmu koupil za 1 Kč, terý podle Čestmíra K. o všem rozhodoval, tvrdil, že spoluobviněnému plnou moc nevystavil, ale podepsal mu několik prázdných papírů. Vše prý zařizoval Čestmír K. Jak bylo naloženo s penězi, on neví. Soukup se líčil jako oběť partnerů, kteří chtěli podnikat na jeho čistou firmu. Chtěli, aby jim pomohl koupit lesní stroj s tím, že pak firmu převezmou i se závazky. Smlouvu podepsal, stroj převzal na Stavoxu, společnost zdarma převedl a nová majitelka prý Menzi Muck odvezla. U toho on už ale nebyl.

Po obsáhlém dokazování soud uzavřel, že obžalovaní připravovali a bance předkládali mimo jiné fotografie existujících strojů, ty však nebyly předmětem obchodu. Nafotografované výrobní štítky k nim už byly padělané. Svědek z firmy, která tyto stroje dováží, dokonce shledal, že snímek v podkladech byl pořízen na jejich dvoře, ale v době deklarované na přiloženém výrobním štítku už se tato technika nevyráběla a pod udávaným číslem nebyl žádný Menzi Muck vyroben. „Padělané byly i smlouvy o zajištění práce, pohledávky, které měly sloužit k zajištění úvěru, a tak dál,“ vypočítával předseda senátu.
Připomněl aktuální rozsudek pražského soudu, jímž byli v jiné věci Jiří T. a Jan R. obžaloby sice zproštěni, ale soud vzal za prokázané, že jejich Stavox zobchodovával další fiktivní Menzi Muck s padělaným výrobním číslem, tentokrát za osm milionů – už třetí. „Že to byla tak velká náhoda, to je velmi nepravděpodobné,“ řekl předseda senátu.

Podle soudu Jiří T. a Jan R. oba úvěrové podvody zosnovali a řídili. Spáchali tak tento čin formou účastenství. „K + K“ v prvním a S. ve druhém případě uvedli v žádostech nepravdy, dopustili se tedy též úvěrového podvodu.

Jiřímu T. soud uložil šest roků do věznice s ostrahou a trest propadnutí věci, motocyklu a audi. Za tento čin a sbíhající se řízení pod vlivem návykové látky dostal souhrnných šest let i Jan R. Čestmír K. a František S. mají sedět pět let. Richardovi K. uložil soud za úvěrový podvod a sbíhající se ublížení na zdraví souhrnné tři roky podmíněně na pět let s dohledem. Všichni mají společně nahradit ČSOB škodu ve výši celkem přes deset milionů. Předseda senátu poznamenal, že Jiřímu T. ukládali i trest propadnutí věci. Motorku a auto si totiž koupil bezprostředně poté, kdy inkasoval úvěry pro JOS a pro Starking… Rozsudek není v právní moci.