David Ch. přiložil nůž jej ke krku spolujedoucího muže a přinutil ho vydatt mobil a peněženku se 2000 Kč, doklady a platebními kartami. Způsobil mu škodu ve výši 5290 Kč.

Aktéři události hráli tu noc vedle sebe automaty. Poškozený při tom v přítomnosti Davida Ch. vybral peníze do hry v bankomatu.

Ch. ho vyzval, aby ještě zašli za kamarádem. Ve výtahu pak vytáhl ten nůž…

Po zastavení zdviže seběhl se schodů a odjel autobusem.

Zvlášť nebezpečný

Okresní soud v Č. Budějovicích ho v listopadu 2007 soudil nejen za tuto loupež, ale i za desítky krádeží, poškozování cizí věci, neoprávněného držení platební karty atd.

Za dvaatřicet těchto skutků včetně zmíněné loupeže mu uložil sedm let a deset měsíců.

Soud ho pojal jako zvlášť nebezpečného recidivistu. Už v roce 2005 byl odsouzen mimo jiné i pro provinění loupeže spáchané v šesti případech na podzim 2004 na dva roky do věznice pro mladistvé.

V únoru 2006 byl z výkonu podmíněně propuštěn. Soud zdůraznil, že do nyní posuzovaného jednání pak neuplynuly ani čtyři měsíce. Obviněný spáchal stejnorodý zvlášť závažný úmyslný trestný čin prakticky stejným způsobem – za použití nože. To podle soudu výrazně zvyšuje stupeň nebezpečnosti jeho jednání pro společnost.

Za další trestné činy pak Ch. dostal od okresního soudu třicet měsíců „navrch“. Mimo jiné šlo také o poškozování cizích práv – David Ch. se policii vydával za jiného…

Odvolání státní zástupkyně a obžalovaného krajský soud loni v dubnu zamítl.

Když po vyhlášení rozhodnutí Ch. zvolal, že má sedět celkem jedenáct let, předseda senátu poznamenal, že každý je strůjcem svého osudu. „Byl vám vystaven účet za vaše svobodné rozhodnutí živit se vším možným, jen ne čestným způsobem…“

Vždyť je prý mladý!

David Ch. podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS). Napadl posouzení jeho loupeže ve výtahu jako činu zvlášť nebezpečného recidivisty, a tedy zvýšení trestní sazby.

Poukazoval mj. na to, že byl před spácháním tohoto trestného činu potrestán jen jednou, a to pro skutky, které spáchal ve věku 16 let.

Sám se označil za osobu velmi mladou, bez dostatečných životních zkušeností a rozhledu, který by mu umožnil plně pochopit dosah svého jednání. Použil „jen“ pohrůžky bezprostředního násilí a způsobená škoda jen nevýznamně přesahuje hranici škody nikoli nepatrné.

Nejvyšší soud dospěl k názoru, že soudy nepřihlédly citlivě k osobě obviněného, jeho věku a okolnostem.

Připomněl závěry Ústavního soudu ČR, že smyslem institutu zvlášť nebezpečné recidivy je přísněji postihnout „nepoučitelné“ delikventy, kteří opakují zvlášť nebezpečné protispolečenské útoky, jejichž zavrženíhodnost jim musí být notoricky zjevná, neboť již v minulosti se jim dostalo trestem náležitého varování.

Je narušen, ale…

NS zopakoval okolnosti předchozího odsouzení Davida Ch. jako mladistvého.

Dopustil se pokračujícího provinění loupeže v šesti případech, z toho ve čtyřech společně s dalším mužem. Opakovaně fyzicky napadl obsluhu barů se záměrem zmocnit se především peněz a mobilních telefonů. Dvakrát přitom obsluhu baru nutil k vydání peněz a mobilu s nožem v ruce. Ani jednou nebyla způsobena poškozeným jakákoliv újma na zdraví a celková škoda činila téměř 132.000 Kč.

Z výkonu potrestání na dva roky byl propuštěn o devět měsíců a sedm dnů dřív na podmínku. Za rok stejný soud rozhodl, že si sankci dosedí.

Okolnost, že způsobem života v podstatě navázal na předcházející postoje, rozsah a závažnost nyní posuzované trestné činnosti svědčí pro závěr, že výkon trestního opatření na něho neměl předpokládaný účinek, řekl NS.

Na druhou stranu ale podle dovolacího soudu existují významné pochybnosti o tom, že právě obviněný je oním „nepoučitelným“ delikventem.

Nelze prý totiž pominout, že předchozího provinění loupeže se dopustil ve věku 16 let a 10 měsíců. Nyní posuzovaný čin spáchal krátce po dosažení 18 let a 4 měsíců.

Polepší se?

Jde o pachatele, který je i přes relativně nízký věk narušen významnějším způsobem.

Nelze ale pominout, že jde přece jen o jedince nevyzrálého, bez dostatku životních zkušeností, a že předchozí nepodmíněné trestní opatření vykonával ve věznici pro mladistvé po nepříliš výrazné časové období, uvedl dále NS.

Povaha, způsob provedení a následky jeho loupeží, osoba a zvláště věk obviněného nevedou ke spolehlivému závěru o naplnění podmínek zvlášť nebezpečné recidivy, uzavřel NS.

Tresty uložené Davidu Ch. celkovou výměrou podle NS pak prý přesahují „rozumnou hranici“, od níž lze očekávat splnění účelu trestu.

Rozsudky českobudějovických soudů ve výrocích o zvlášť nebezpečné recidivě Davida Ch. a následně o trestu proto dovolací orgán zrušil. Za „balík“ skutků, za nějž Ch. dostal v Č. Budějovicích sedm let a deset měsíců, NS obžalovanému uložil šest let do věznice s ostrahou a zopakoval mu zákaz řízení. Ostatní výroky ponechal.
Rozsudek je pravomocný.