Obviněná je pod záminkou zasvěcování do pohlavního života v koupelně osahávala.  V ložnici se připojil její manžel. Před dívkami souložili, uspokojovali se orálně, užívali vibrátor, děvčatům podávali alkohol. Muž dívkám líbal přirození. Obdobně si počínal i v září,  při dalším pobytu jedné z dívek, když s ní zůstal sám.

Obvinění v přípravném řízení odepřeli výpověď. Před soudem určité praktiky připustili, ale tvrdili, že nevěděli, kolik je děvčatům let. Na návštěvě se jich dívky ptaly i na problémy sexuálního soužití, užívání erotických pomůcek apod. Alkohol jim dali jen zcela výjimečně, sklenku vína.

Fotky jako důkazy

Okresní soud měl jejich obhajobu za vyvrácenou důkazy. Při domovní prohlídce byly zajištěny usvědčující fotografie, praktiky poměrně podrobně popsaly i poškozené, což by podle znalců nemohly, kdyby události neprožily a k výpovědi byly navedeny. Znalci neshledali nic, co by svědčilo pro závěr,  že záměrně události zkreslují nebo fabulují či že by trpěly bájnou lhavostí. Nic nenasvědčovalo také namítané instruktáži od dalších osob.

Soud uznal obžalované vinnými, nicméně na rozdíl od obžaloby nedospěl k závěru, že jejich počínání bylo pácháno na dítěti svěřeném jejich dozoru, při zneužívání jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.  Žádný z manželů neuplatňoval při jednání s děvčaty autoritu.

Obžalovaní se odvolali. Připustili ohrožování výchovy dítěte, ale pohlavní zneužívání jim prý nebylo prokázáno, vypovídají o něm jen poškozené. Obhájce u krajského soudu mínil,  že už účast na trestním řízení je pro obviněné dostatečným výchovným opatřením. Zmínil aktuální narození jejich dítěte a navrhl uložit jim podmíněné tresty. Intervenující státní zástupce mj. odmítl námitku obviněných, dívky jednání akceptovaly. Podle něho to lze vysvětlit jejich zvídavostí i v oblasti sexuality. Závadnost počínání svých hostitelů si uvědomily až dodatečně, kdy se s jejich jednáním svěřily.

Obžalovaný manžel závěrem dodal, že lituje, že byli dětmi přistiženi při manželském sexu, ale většina z toho, čím jsou viněni, se prý nestalo.

Krajský soud poté k odvolání obviněné změnil výrok o jejím trestu. Uložil jí tři roky s výkonem podmíněně odloženým na pět let. Odvolání jejího manžela zamítl.

„O činu nejsou žádné pochybnosti, obhajoba obžalovaných byla přesvědčivě vyvrácena," řekl předseda senátu. Při zvažování potrestání ale odvolací instance výrazněji posoudila, že obviněná se činu dopustila ve věku nepříliš vzdáleném věku poškozených. Nebyla také dosud soudně trestána, zatím co její manžel se skutku dopustil při výkonu jiného trestu. Podmínka na delší zkušební dobu u ní může splnit účel ve smyslu individuální prevence, uzavřel krajský soud. Proti jeho rozhodnutí není řádných opravných prostředků.