Případ začal upozorněním Státní zemědělské a potravinářské inspekci v Táboře v září 2005 některými prodavačkami této provozovny na údajné nežádoucí zacházení se závadnými potravinami.

Inspekce přijela ke kontrole, z níž vyvodila své závěry – prozatimní tečkou je pokuta 190.000 korun, ale i tento verdikt firma napadla správí žalobou. Kromě toho inspekce podala trestní oznámení.

Policie pak obvinila tři vedoucí pracovníky prodejny z trestného činu. Tereza U. je viněna z toho, že v roce 2005 nařizovala prodavačkám ošetřovat oslizlé a zapáchající potraviny omytím v octové vodě či okrájením a vracet je do prodeje, a že tak činila i sama. Druzí dva manažeři dle obžaloby neplnili řádně povinnosti, když praktiky připustili.

Okresní soud v jejich jednání v květnu 2006 trestný čin nespatřil. Státní zástupkyně se odvolala a případ šel nakonec letos přece před soud.
Obžalovaní obvinění odmítají a za aférou vidí mstu iniciátorky oznámení za to, že nebyla jmenována na místo vedoucí úseku.

Vina prokázána?

Na závěr dokazování státní zástupkyně v závěrečné řeči měla vinu stíhaných za prokázanou.

Přes „selhání“ státní potravinářské inspekce, prodlení při prověřování informace z prodejny a nepodání včasného oznámení orgánům činným v trestním řízení, které by mohlo vést k obstarání možných přímých důkazů o tom, zda bylo v lahůdkách prodejny občanům nabízeno zdravotně závadné zboží či nikoliv, se podle žalobkyně podařilo obvinění prokázat. Zdravotní závadnost svědky popisovaných potravin potvrdili odborníci.

Motivací managementu k těmto postupům byl prý zřejmě tlak na stlačení nákladů v konkurenci obchodních řetězců.

Obžaloba navrhla uložit obviněným podmíněné tresty a zákaz výkonu vedoucích funkcí na úseku výroby a distribuce potravinářského zboží.

O bhajoba: zprostit

Obhajoba naopak zdůrazňovala, že „nebyla zjištěna jediná zdravotně závadná potravina ve smyslu trestního zákona“, která by se v Meinlu prodávala, nenašla se jediná osoba, která by si stěžovala na zdravotní potíže v důsledku požití potravin tam zakoupených.

Aféru podle nich rozpoutala iniciátorka oznámení, která jako silná osobnost ovlivnila výpovědi ostatních svědkyň. Podobně pak i „mediální kampaň“ po nepravdivé tiskové zprávě mluvčí inspekce o údajných zjištěních kontrolorů v Meinlu, která vyvolala nebývalý tlak a společenskou objednávku potrestání obžalovaných.

Podle obhajoby ale inspekce při kontrole zjistila jen běžná pochybení a řešila je ve své kompetenci. Je prý vyloučeno, aby inspektoři nezjistili v oznámení popisované zásadnější závady.

Advokáti poukázali na zákon o potravinách, podle něhož výrobek po datu použitelnosti či minimální trvanlivosti ještě automaticky není zdravotně závadný. V té souvislosti kritizovali znalce, který se v posudku dopustil podle nich i hrubých odborných chyb. Shodně navrhli své klienty obžaloby zprostit.