„Když si členové skupiny všimli blížící se hlídky, vydali se před ní na útěk. Ze sedmi osob se však hlídce podařilo dostihnout čtyři členy skupiny, a to na křižovatce  Dvořákovy a Průmyslové ulice. Následně byla u mladistvých provedena kontrola totožnosti a následně i orientační dechová zkouška s pozitivním výsledkem u všech osob," popsal mluvčí Sup.

Doplnil, že kontrolovaným bylo mezi 14 a 16 lety a strážníci jim naměřili od 0,56 do 1,17 promile. 
Po zjištění těchto závažných skutečností pozvali strážníci na místo rodiče.

„O věci byl sepsán patřičný úřední záznam s tím, že celá událost bude ze strany městské policie předána příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí k dořešení," dodal Václav Sup. Rodičům hříšníků hrozí pokuta.