Předchozí článek o případu: Řízla druha nožem na kuchání velryb

K události došlo v bytě poškozeného v ulici Jindřicha Plachty, nástrojem byl speciální velrybářský nůž přivezený ze Spojených států amerických. Žena jím zasáhla partnera do levé strany krku. Přeťala mu zevní krční žílu, což znalci kvalifikovali jako těžkou újmu. Obžalovaná tvrdí, že se jen bránila fyzickému napadání, poškozený takové jednání rázně popírá.

Protože se aktéři nemohou shodnout ani na dalších okolnostech konfliktu, senát v úterý předvolal lékaře a soudního znalce Zdeňka Šenkýře, který měl vysvětlit mechanismus vzniku poranění a určit, jak moc byl pořezaný muž ohrožen na životě. Krom toho odpovídal i na dotazy ohledně výronů, oděrek a šrámů v obličeji a na těle obžalované. Znalec konstatoval, že tato poranění lze vysvětlit třeba úderem holí, natlačením na skříň či jinou pevnou překážku nebo silným stisknutím ruky. 
K fyzickému incidentu mezi aktéry proto podle Zdeňka Šenkýře nejspíš došlo.

Z posudku dále vyplývá, že Hana Pospíšilová vedla útok proti Miroslavu R. silou malé intenzity a způsobila mu zranění, které ho bezprostředně neohrožovalo na životě. Nůž totiž zasáhl jen zevní , nikoliv vnitřní krční žílu nebo tepnu. Ztráta krve z takového zranění proto nemusela mít pro poškozeného fatální nebo trvalé následky. Tento závěr je v určitém rozporu s tvrzením obžaloby.

„Při odborném vyšetřování obžalované bylo zjištěno také podvrtnutí krční páteře. Z hlediska četnosti výronů a jejich lokalizace na těle obžalované lze usuzovat, že povaha jejich vzniku neodpovídá popisu poškozeného. Odpovídaly by spíš verzi obžalované," poznamenal soudní lékař Zdeněk Šenkýř.

Dalším předvolaným znalcem byl psycholog Rostislav Nesnídal. Ten měl charakterizovat osobnost obžalované 
a vyjádřit se k možnostem jejího opětovného zařazení 
do společnosti. Znalec zmínil, že podle něj je resocializace možná. Mimo jiné proto, že 
v případě Hany Pospíšilové 
se nejedná o recidivu, ale o situaci vyvolanou krizí dlouhodobějšího charakteru.

Psycholog dále uvedl, že osobnost obžalované vykazuje známky sociální nezralosti. Na společnost se totiž dívá bez emocí a s nedůvěrou, je chladná a žije tak trochu ve vlastním světě. Podle Rostislava Nesnídala se na ní výrazně podepsal brzký rozvod rodičů 
a rozpad rodiny, školní problémy gradující nedokončením středního vzdělání, tragická smrt bratra i dlouhodobé užívání (resp. zneužívání) návykových léků.

„Posuzovaná je úzkostná 
a ve vztahu ke společnosti příliš nerozlišuje, co je pro ni dobré a co horší. Fakta o samotné události mohla vnímat, z psychologického hlediska není důvodu domnívat se, že by nebyla schopna zapamatovat 
si průběh událostí a pak je věrně reprodukovat," vypovídal Rostislav Nesnídal. Ten zároveň neshledal u obžalované sklony ke lhaní, zkreslování skutečnosti nebo k agresivitě. A to ani v obecné rovině.

„K činu mohlo dojít ve zkratu. Konflikt mezi obžalovanou a poškozeným se táhl celý den a nedošlo zde k uvolnění napětí. Spíše k jeho mírné eskalaci vlivem konzumace alkoholu u obou aktérů," domnívá se soudní znalec Rostislav Nesnídal.

Hlavní líčení pokračuje.