Lidem závislým na drogách bude ještě ve větší míře než dosud pomáhat sdružení Prevent.
„Zvítězili jsme ve výběrovém řízení města na provozování kontaktního centra pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách,“ říká Michal Němec, ředitel občanského sdružení Prevent.

„Fungujeme deset let a svoje zkušenosti jsme promítli i do našeho projektu. Rozvíjíme se, a i to bylo možná důvodem, proč jsme výběrové řízení vyhráli.“
Michal Němec však přiznává, že mu není zcela jasné, proč město České Budějovice výběrové řízení vyhlásilo.

V krajské metropoli totiž několik let působí občanské sdružení Háječek, které provozuje K–centrum. A úspěšně, vždyť před několika dny úspěšně prošli kontrolou certifikační komise Rady vlády pro koordinaci protidrogové problematiky.
„To je zárukou pro klienty i pro orgány, které nás financují, že pracujeme na odborné výši a efektivně,“ říká vedoucí K–centra Kvetoslava Kotrbová. Sdružení Háječek však u výběrového řízení neuspělo. „Nevíme proč, ledaže by se nás chtělo město zbavit,“ uvažuje Kvetoslava Kotrbová.
Zařízení totiž funguje v pronajatém objektu od města na lukrativním místě kousek od náměstí, v parku u soutoku Malše s Vltavou za letním kinem. Někomu také mohou vadit klienti, posedávající v parku, jiní by zase viděli místo K–centra například restauraci nebo jiný návštěvnicky přitažlivý objekt. Za objekt platí občanské sdružení Háječek městu přes tři sta tisíc korun ročně.

„Město nás v minulosti podporovalo, ale letos jsme poprvé nedostali nic,“ stěžuje si znovu Kvetoslava Kotrbová.
O novém provozovateli K–centra rozhodla tříčlenná odborná komise, ve které byl i náměstek primátora Rudolf Vodička.
„Určitě není naším cílem zadupat Háječek do země nebo mu házet klacky pod nohy,“ vyvrací Vodička domněnku, zda nestojí za vypsáním výběrového řízení snaha vystrnadit sdružení Háječek sdružením Prevent.

„Oslovili jsme šest subjektů, které by mohly službu provozovat. Dostali jsme dvě nabídky a vybrali Prevent.“
Výběrové řízení mělo čtyři kritéria.
„Nejnižší váhu, deset procent, měla cena služby,“ pokračuje Vodička. „Nejvíce, čtyřicet procent, pak provázanost s dalšími sociálními službami pro danou skupinu.“

Sdružení Prevent provázané je, protože má v krajské metropoli například také terénní program, substituční centrum nebo drogovou poradnu.
Dalším kritériem, třicetiprocentním, bylo zapojení organizace do komunitního plánování.
Dvacet procent pak bylo za to, zda má organizace možnost sídlit v jiném objektu a na jiném pozemku než městském.
Sdružení Háječek sídlí v objektu města.
„Máme rozjednané tři objekty, které patří soukromníkům,“ říká Michal Němec z Preventu. O přesné lokalitě nového káčka zatím nechce hovořit.

Ekonomická výhodnost se při výběrovém řízení neřešila ani vzdělání těch, kteří službu poskytují.
Vodička ale přiznává, že nabízená cena za poskytované služby byla u Háječku příznivější.
Přesto vyhrál dražší Prevent, který zatím provozuje K–centrum ve Strakonicích a v Prachaticích.
„Je pro nás ale nemilé, že to vypadá, jako bychom chtěli jiné občanské sdružení vytlačit,“ uvažuje Michal Němec. Když bylo ale výběrové řízení vyhlášeno, šli do konkurzu. A vyhráli.

Prevent není městu neznámou organizací, vždyť pro letošek dostal od města na protidrogové projekty statisícové dotace.
Podle Michala Němce je prý nemožné, aby ve stotisícovém městě byla dvě K–centra.
„To bychom do toho nešli,“ říká s tím, že ve městě má fungovat jedno.
Dvojici K–center v Českých Budějovicích si kvůli velkému počtu drogově závislých lidí naopak umí představit Rudolf Vodička.
„Teoreticky to možné je. Otázkou ale zůstává, zda by obě sehnaly peníze na svoji činnost,“ dodal Vodička.