Od 1. ledna může policie v případech zjištění domácího násilí vykázat násilnou osobu ze společného obydlí nebo jí tam zakázat vstup. Za tři měsíce účinnosti zákona bylo evidováno 254 takových případů. Osmkrát bylo oprávnění uplatněno opakovaně, ve stejných domácnostech.


Domácím násilím bylo ohroženo 246 žen, 12 mužů a 255 dětí. Policisté uplatnili zákrok také vůči dvěma ženám, které se dopouštěly násilí na jiné ženě (matce a babičce). Ve 127 případech šlo o vztahy manželské, v 62 případech mezi druhem a družkou, v 37 případech se násilí dopouštělo zletilé dítě vůči svému rodiči a v 21 případech k němu došlo mezi rozvedenými manžely.


Za duben policisté vykázali 46 osob: nejčastěji v Moravskoslezském kraji (15) ve Zlínském (6), v Jihočeském a Karlovarském (5). K 15. květnu bylo vykázáno 78 násilníků.