„Mladík ji měl odevzdat, předal však pouze malou část a zbytek, si ponechal pro svou potřebu,“ dokreslil charakter zloděje policejní mluvčí Milan Bajcura. Když zaměstnavatel tuto neblahou událost zjistil, obrátil se hned na policii.