Zapálit si cigaretu na autobusové zastávce je zákonem zakázáno, proto se policisté rozhodli dívku zastavit. Policejní mluvčí Věra Školková vysvětluje: "Jak se vzápětí ukázalo, nebyl to její jediný prohřešek. Dívka totiž odešla z domova ve Strakonicích do víru krajského města bez vědomí své matky, se kterou bydlí." Strážníci matku telefonicky informovali, ta si dítě vyzvedla. "S poučením, že v případě opakované události strážníci vyrozumí místně příslušné oddělení sociálně právní ochrany dětí," dodává Věra Školková.