Znásilnil dítě

Odmítl dovolání Jaroslava B. (42), odsouzeného na šest let za znásilnění 14leté dívky při návštěvě v domě na Českokrumlovsku. Opakoval, že poškozená je nevěrohodná, že s ním souložila dobrovolně a že nevěděl, kolik je jí let. NS ale označil skutková zjištění a závěry krajského soudu za přesvědčivá a ztotožnil se s nimi.

Docela drahé pivo

Hospodská z Třebíče měla smlouvu s Budějovickým Budvarem o exkluzivitě prodeje, která zavazovala i případné nájemce provozovny. Při předčasném ukončení smlouvy měla podnikatelka vracet část poskytnuté úplaty za pronájem ploch k reklamě. K pronájmu hospody pak došlo a nájemce v ní v rozporu s původní smlouvou začal točit i Ježka, ač se majitelce zavázal pod pokutou 300 000 Kč prodávat jen Budvar.

Protože majitelce hrozila sankce od pivovaru, o smluvní pokutu vůči nájemci zažalovala a soudy na Vysočině jí daly zapravdu. Neshledaly, že by výše požadované částky byla v rozporu s dobrými mravy. NS byl téhož názoru.

Exekuce exmanželky

Město Třeboň vymáhá exekucí po bývalé manželce právníka Boleslava T. náhradu škody, kterou mu advokát způsobil v souvislosti s pohledávkou za léčebnými lázněmi (dostal za podvod osm let) a povinnost nahradit škodu 80 milionů.

Povinný následně „ulil" zabavitelný majetek vypořádáním společného jmění s manželkou, s níž se rozvedl. Soud ale tuto dohodu označil za právně neúčinnou vůči městu Třeboni, a to nárok uplatnilo.

Exmanželka mínila, že nárok je promlčen, ale NS uzavřel, že město nevymáhá škodu způsobenou protiprávním jednáním advokáta, ale požaduje po žalované uspokojení z toho, co odporovatelným právním úkonem ušlo z dlužníkova (advokátova) majetku. Exekuce pro více než 49 milionů korun bude tedy nadále vedena.

Nevěděl prý, co vozí

Miloš M. po dohodě s Janem S. dovezl v roce 2009 ze Slovenska nekolkované cigarety. Okresní soud v Č. Budějovicích uložil oběma za porušení předpisů o nálepkách po roce podmíněně a Miloši M. dva roky vyhoštění.

M. podal dovolání s tvrzením, že pomáhal známému s uchováním krabic, o nichž myslel, že obsahují nábytek z Ikey. Podle něho je skutečným pachatelem onen známý. NS ale připomněl závěr okresního soudu, že onoho muže obžalovaný nemohl blíže specifikovat. Na předmětných krabicích navíc byla označení produktů tabákové továrny. Oba obvinění jsou usvědčováni i protokoly o sledování osob a věcí. I toto dovolání NS odmítl.

Pověření je, když…

Až k NS se dostal i zdánlivě banální spor o nevydané potvrzení o zaměstnání. Domáhal se jej zaměstnanec s pracovní smlouvou, který odešel, protože nedostával mzdu. Zaměstnavatel ve sporu o potvrzení tvrdil, že pracovník, který za něho smlouvu podepsal, nebyl k tomu „pověřenou osobou". Budějovické soudy ale řekly, že byl, a NS jejich právní názor potvrdil.

Jen si usnadnil práci

Obžaloby ze zneužívání pravomoci veřejného činitele byl zproštěn policista, který vyhotovil protokoly o podaném vysvětlení a „trošku zfalšoval" i podpisy. Jihočeské soudy řekly, že skutek není trestným činem, poškozené nepoškodil a dotyčný jednal jen „v úmyslu usnadnit a zjednodušit si práci". Nejvyšší státní zástupce podal dovolání s poukazem na vysokou společenskou nebezpečnost jednání, ale NS se ztotožnil s názorem obecných soudů.