Oproti únorovému rozhodnutí Okresního soudu v J. Hradci rozsudek doznal změn. Již jsme publikovali, že odvolací instance nepřiznala žalobci bolestné v požadované výši 264 000 Kč (při již uskutečněném plnění pojišťovny částkou 60 000) vzhledem k tomu, že žaloba o ně byla podána pozdě. Námitku právního zástupce žalované školy soud zkoumal i z pohledu, zda nejde o rozpor s dobrými mravy, a uzavřel, že o takový případ nejde – tak by tomu bylo například, kdyby žalovaný promlčecí dobu „vyčerpal“ slibováním plnění. Tak se však škola v Cizkrajově nezachovala.


Beze změny naopak zůstalo prvostupňové rozhodnutí o nároku postiženého chlapce na náhradu ztížení společenského uplatnění. Jestliže krajský soud uvedl v potvrzujícím rozhodnutí částku 13 095 000 korun, pak proto, že odvolání školy nenapadalo část tohoto odškodnění ve výši 1 679 000 Kč vycházející z bodového ohodnocení postižení zvýšeného znalcem dle příslušné vyhlášky o 50 procent na 2 619 000 Kč, z nichž už ovšem 940 000 plnila pojišťovna.
O těchto částkách žalovaným nezpochybněných tedy krajský soud neměl důvod jednat, posuzoval jen oprávněnost zbývajících 13 095 000 Kč z žalobcem požadovaných násobků plnění. A jak jsme uvedli, shledal, že jsou přiměřené následkům úrazu, který Filip Němec před čtyřmi roky utrpěl.


Jak se mimo soudní projednávání podávalo, chtějí Filipovi rodiče získaných prostředků využít k léčení chlapce v Dominikánské republice.