Poděkoval všem přítomným za práci, díky níž se  krajský soud zařadil k nejúspěšnějším v republice. Vyzdvihl přitom podíl z funkce rovněž odcházející místopředsedkyně soudu pro občanskoprávní úsek Zdeňky Sedlákové a bývalého místopředsedy trestního úseku Romana Bárty, kterého už dříve vystřídal Jiří Sťastný. Nástupcům pak popřál mnoho úspěchů.

Nový předseda krajského soudu Milan Tripes svému předchůdci poděkoval za to, jak jihočeskou justici vedl uplynulých čtrnáct let. „Mám vás všechny rád a vaší práce si nesmírně vážím," obrátil se pak na kolegy soudce a další pracovníky s tím, že k dobrému jménu se zdejší soud vypracoval právě jejich prací.  Má  za nesmírně důležité, aby i nadále byla provázena iniciativou a vzájemnou otevřeností, a těší se na takovou spolupráci. „Zůstávám, jakým jsem byl," ujistil je kdykoliv otevřenými dveřmi i do jeho nové kanceláře.

Poté oznámil, že výkonem funkcí svých místopředsedů  pověřuje pro úsek občanskoprávní  JUDr. Bohuslava Petra, jehož zkušeností a odborných znalostí si velice váží, a pro úsek obchodní a správní JUDr. Ing. Zdeňka Strnada. Podle něho osvědčil organizační schopnosti, pracovitost  a iniciativu nezbytné k tomu, aby dobře vedl úsek, na který má dnešní doba stále  vyšší nároky: insolvenční a správní agendu.

Oba střídající sklidili za svá slova aplaus zcela zaplněné největší jednací síně krajského soudu.