Občanské sdružení LÍPA 2000 se sídlem v Písku neuspělo s kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu ČR (NSS).

Napadlo to, že krajský soud pro nezaplacení soudního poplatku zastavil řízení o žalobě Lípy na Krajský úřad Jihočeského kraje.

Úřad Lípa žalovala proto, že zamítl její odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu v Písku o umístění stavby garáže ve městě.

Nemají dva tisíce?

Lípa loni v březnu požádala soud, aby ji pro nemajetnost osvobodil od soudního poplatku 2000 korun. Soud nevyhověl a řízení zastavil.

NSS mu věc z formálních důvodů vrátil a krajský soud znovu vyzval Lípu k zaplacení poplatku. Když tak sdružení ve lhůtě neučinilo, soud letos v únoru žalobu znovu zamítl.

Lípa rozhodnutí opět napadla kasační stížností.

Soud jí prý odepřel základní práva včetně onoho na účinnou ochranu proti diskriminaci z důvodu nemajetnosti. Mínila, že napadené usnesení ve svých důsledcích přiznává právo na soudní ochranu a spravedlivý proces jen movitým účastníkům.

Krajský soud po podání stížnosti vyzval sdružení, aby předložilo plnou moc dokládající, že je v řízení o kasační stížnosti zastoupeno advokátem. Lípa to ale neučinila.

Krajský soud poté věc i tak předložil NSS.

Ten zkoumal především, zda krajský soud nechybil, když žalobu na úřad zamítl předtím, než rozhodl o druhé žádosti Lípy o osvobození od poplatku.

NSS uzavřel, že o opakované žádosti o osvobození od poplatku v rámci jednoho řízení je soud povinen rozhodnout jen v případě, že tato žádost obsahuje nové, dříve neuplatněné skutečnosti, zejména došlo-li ke změně poměrů účastníka řízení.

V dané věci však stěžovatel neuplatnil žádný nový důvod pro osvobození. Proto nebylo nutné, aby krajský soud o nové žádosti Lípy o osvobození od poplatků samostatně rozhodoval.

NSS se vyjádřil i k samotnému požadavku na osvobození.

Připomněl, že stěžovatel je občanským sdružením založeným za účelem ochrany přírody a krajiny.

Ne na úkor státu

Tuto aktivitu realizuje mimo jiné i účastí ve správních řízeních, v nichž jsou projednávány a řešeny otázky s ochranou přírody a krajiny související. A to včetně podávání žalob proti správním rozhodnutím, která dle názoru stěžovatele poškozují životní prostředí v oblasti, kde sdružení působí.

Pokud stěžovatel hodlá být coby občanské sdružení aktivně činným, pak je objektivně ospravedlnitelné po něm požadovat, aby si materiální prostředky pro prosazování svého cíle alespoň v základní a pro samotnou činnost nezbytné míře zajistil sám, řekl NSS.

Rezignuje-li stěžovatel na jejich zajištění (a nemá tak finanční zajištění ani pro pokrytí své činnosti v základním rozsahu), pak zřejmě vychází z předpokladu, že to bude výlučně stát, který za všech okolností ve všech jednotlivých krocích stěžovatele k dosažení jeho cíle ponese veškeré jeho náklady.

Takový předpoklad však nemůže být legitimní.

Přiznání takového absolutního práva pro určité skupiny osob by ve vztahu k jiným osobám domáhajícím se soudní ochrany mohlo být základem diskriminace, uvádí rozhodnutí NSS.

Zamítnutí žádosti o osvobození od soudních poplatků v této věci nelze vnímat jako ztěžování přístupu k soudu. Lípa si totiž může podle NSS snadno opatřit oněch 2000 Kč například zvýšením členských příspěvků.

Nezjistil namítanou nezákonnost napadeného rozhodnutí, a proto kasační stížnost Občanského sdružení Lípa v Písku jako nedůvodnou zamítl.

(z rozsudku NSS 4 As 12/2009 - 119)