Ten uznal Lukáše K. (26) vinným tím, že po 16.30 hodiny v opilosti v restauraci urážel zpěvačku vulgárními a rasistickými výrazy souvisejícími s barvou její pleti a vyzýval ji, aby se vrátila do Afriky. Když ho ignorovala, podle zjištění soudu jí zezadu strhl baret s hlavy a plivl jí na vlasy. V dalším napadání mu zabránili hosté.

Soudce jeho jednání kvalifikoval jako přečin násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, přečin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a přečin výtržnictví. Za to mu uložil úhrnný trest 200 hodin obecně prospěšných prací.

Lukáš K. u soudu nevypovídal. V přípravném řízení řekl, že si ve Vimperku chtěl mimo jiné vyslechnout proslov Vandase na náměstí; příznivcem ani voličem Dělnické strany sociální spravedlnosti prý ale není a nepatří ani k žádné jiné extremistické organizace. Po skončení mítinku zašli do té restaurace. Vypil prý asi patnáct, dvacet velkých rumů.

Na událost si nepamatuje, ale nevylučuje, že se stala. Nikomu ublížit nechtěl, Monkey Business nezná, neví, že ve městě měl být její koncert. Vůbec si není vědom ani toho, že v restauraci byla nějaká žena tmavé pleti. Za jednání, které je mu kladeno za vinu, se zpěvačce písemně omluvil s vyjádřením ochoty nahradit škodu.

Tonya řekla, že se do restaurace přišla najíst před koncertem. Jeden z opilých hostů na ni začal česky křičet, aby táhla do Afriky, ale všemu nerozuměla. Chtěla odejít, ale číšník a štamgasti, kteří jí nabídli místo u stolu v jiné místnosti, jí radili, aby počkala, až ti opilci odejdou. Muž, který jí předtím nadával, k ní najednou přišel zezadu, strhl jí baret a plivl na ni. Začala rvačka, volala kapele, aby pro ni přijela, a číšník ji vyvedl zadním vchodem.

Jeden ze svědků, k jejichž stolu si žena na pozvání přisedla, viděl stržení baretu, ale ne následné plivnutí, slyšel slovo negr. Plivnutí naopak viděl další host, který potvrdil i slova o návratu do Afriky. Tonya na napadení nereagovala, jen vrtěla hlavou.

Soud konstatoval odsouzení obžalovaného v roce 2009 za podporu a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a v roce 2010 za zpronevěru, v souhrnu k jednomu roku vězení s podmínkou do 14. listopadu 2012. Nebylo prokázáno, že by byl sympatizantem extremistických hnutí. Přihlédl k tomu, že mladík pracuje, o jeho chování nejsou žádné negativní poznatky, a uložil mu trest ještě nespojený s přímým odnětím svobody.

Státní zástupce byl názoru, že by pan Lukáš měl dostat již nepodmíněný trest do věznice s dozorem. Okresní soud prý dost nepřihlédl k tomu, že spáchal tři úmyslné přečiny v podmínce za jiné úmyslné trestné činy, mezi nimiž bylo i hanobení rasy. Tentokrát hrubým způsobem porušil elementární pravidla a konvence mezilidských vztahů zcela bezdůvodným napadením čtyřicetileté ženy, která se šla najíst do restaurace. „Takové jednání nelze tolerovat, je vysoce společensky škodlivé," mínil intervenující žalobce.

Obhájce naopak argumentoval  tím, že jeho mandant je z bydliště i zaměstnání kladně hodnocen, pracuje, čin nepopírá, poškozené se omluvil a nabídl jí i osobní setkání, bude-li si je přát, projevil ochotu nahradit jí škodu. V minulosti byl sice trestán, ale možnost jeho nápravy není snížena, trest prý odpovídá zvláštnostem případu i závažnosti jednání a jeví se spravedlivým.

Krajský soud poté v úterý odvolání zamítl. Předseda senátu obžalovanému řekl, že by si měl uvědomit, že jde o verdikt mírný na samé hranici přijatelnosti. „Jakýkoliv váš další poklesek bude znamenat již neodvratný pád do vězení," uvedl. „Měl byste mít ve svém věku už dost rozumu, abyste pochopil, jak odsouzeníhodného, zavrženíhodného chování jste se dopustil, a vyvodil si důsledky. Je to poslední varování…"

Rozsudek je tak v právní moci.