Podle státní zástupkyně nejméně od května 2009 do února 2010 využívali tíživé sociální situace dívek v Nigérii a pod záminkou zprostředkování zaměstnání kadeřnic v Evropské unii je vozili do Čech, kde je nutili k prostituci.
Obžaloba popisuje osud těchto dívek. Byly ve své vlasti vybaveny doklady a až po příletu do Prahy jim obžalovaní řekli, že  budou vykonávat prostituci v nočních klubech a za náklady na cestu a za zprostředkování práce jim musí nahradit 50 000 až 60 000 eur. K práci je nutili výhrůžkami a snad i rituálními přísahami k mlčenlivosti. Pokud chtěly skončit, hrozili jim i smrtí. Vydělané peníze musely odevzdávat obviněným.

Obžaloba popisuje osud těchto dívek. Byly ve své vlasti vybaveny doklady a až po příletu do Prahy jim obžalovaní řekli, že  budou vykonávat prostituci v nočních klubech a za náklady na cestu a za zprostředkování práce jim musí nahradit 50 000 až 60 000 eur. K práci je nutili výhrůžkami a snad i rituálními přísahami k mlčenlivosti. Pokud chtěly skončit, hrozili jim i smrtí. Vydělané peníze musely odevzdávat obviněným.

Nigerijská děvčata pracovala v nočních klubech v Praze, na Chomutovsku i ve Strážném. Tento případ se také „provalil" první a věc začala být stíhána v jižních Čechách.

Poškozené se nyní připojily k trestnímu řízení s požadavkem na náhradu nemajetkové újmy,  bolestného a ztížení společenského uplatnění.

Jednání, které je jim kladeno za vinu, obžalovaní popírají. Jejich krajanky prý prostituci provozovaly dobrovolně a pro sebe, nikdo je nehlídal a nenutil. Také některé poškozené v přípravném řízení popřely, že by k prostituci byly nuceny. To však podle obžaloby vyvracejí další svědkové, zejména ženy, které obvinění zneužívali obdobně.

Hlavní líčení začalo výslechy obžalovaných. Byly tlumočeny do češtiny a předseda senátu k doplnění četl protokoly z přípravného řízení.

Tak Chuck Alexander se obsáhle prezentoval jako obchodník, který kupuje na tržnici v Itálii oblečení a prodává je nejen v Čechách, ale i ve Španělsku a jinde. Když se s ba᠆tohem objeví třeba na Václaváku, kde ho už každý zná, všichni vědí, že zase něco přivezl. Platili mu v hotovosti.

Do tak pochybného podniku, jako  je  obchod s bílým masem, by se nikdy nezapojil. Pouze k prosbě své družky jednou místo ní odvezl z letiště nějakou její známou, o které neví, co v Čechách chtěla dělat a dělá – jeho se to netýkalo.  Neví ani o žádné její domluvě s někým před odletem z Afriky. Nějaký čas bydlela u nich a přispívala jim na nájem.

Argumentoval, že kdyby měl mít nějakých těch 60 000 eur od údajných poškozených, neprodleně by se za ně vydal domů podívat se za dětmi, které neviděl už sedm let. Neměl prý ani na to, aby zajel domů na pohřeb svého otce… To, co vydělá z textilu, posílá průběžně každý měsíc rodině.

Obecně k poškozeným řekl, že lžou, když tvrdí, že do Čech cestovaly za slíbenou prací kadeřnic. „Všechny věděly, že sem jedou prostituovat," prohlásil.  „Pohybuji se po světě,  vím, že se tím živí, není tu pro ně jiná práce." Tvrdil, že na toto zaměstnání nigerijská děvčata uzavírají i písemné obstaratelské smlouvy. Každá ví, že nebude dělat v cizině kadeřnici, tak se nedá vydělat… Čeští policisté by prý měli zajet do Nigérie, aby viděli, jak to tam funguje. Tyhle cesty a pobyty děvčatům v Evropě ostatně v jeho vlasti výhradně zařizují ženy, muži s tím nemají nic společného, prostituce je záležitostí ženskou, tvrdil.

Po Alexanderovi vypovídala jeho družka. Žena, kterou u sebe ubytovali, prý byla její dobrou přítelkyní. Chtěla pracovat v nočním klubu, tak nakonec dělaly ve stejném – obžalovaná u tyče, poškozená jako prostitutka. Žádné peníze, které si vydělala, jim nedávala. Nakonec od nich odešla.

Damolu Oyedepo Daniel upoutal v soudní síni od začátku, když si celé výpovědi spoluobžalovaných pečlivě zaznamenával a ke každé se obsáhle vyjadřoval. Sám mluvil o své nevině s projevem velkého jevištního umělce či kmenového zaříkávače tak dlouho, že předseda senátu musel jeho výpověď přerušit na polední přestávku. Také on se prezentoval jako obchodník, ale navíc také jako agent sjednávající prý talentovaným fotbalistům z jeho vlasti angažmá v Evropě, taky v Čechách… V monologu s četnými gesty pokračoval po obědě ještě více než hodinu tak „přesvědčivě", že ho předseda senátu musel upozornit na možnost nasazení pout. Své vystoupení pak Damolu ukončil úklonou…

Obchodování s lidmi se dopustí mj. ten, kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá jiného, aby ho bylo jiným užito k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování. Tomu, kdo spáchá takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,  hrozí trest odnětí svobody na osm až patnáct let.

Hlavní líčení pokračuje.