Za účastenství ve formě pomoci k tomuto skutku, za zkreslování údajů o stavu hospodaření a za padělání veřejné listiny je stíhán Slovák Peter P. (51), hledaný mezinárodním zatykačem.

Tunely do firem?

Obžaloba viní inženýry, že Aleš P. jako jednatel obchodních společností Orin, Bozpol a Bentrade, a Petr B. jako ředitel a jednatel těchto společností, uzavřeli na podzim 2004 smlouvy na dodávku řepy firmou Bozpol pro Bentrade. Dodavatel ji fakturoval, odběratel platil, ale řepka byla ve skutečnosti prodána jiné firmě. Bentrade byla podle obžaloby takto poškozena o nejméně 6 210 730 korun.

Obvinění dále podle státního zástupce dosadili do funkce jednatele Bozpolu Petera P. vystupujícího s padělaným občanským průkazem pod jménem Albert Ďurák. Uzavřeli na jaře 2005 s touto firmou dodávky obilí a řepky Bozpolem pro společnost Orin. Tomu pak na příkaz ing. B. byly vystaveny faktury na 6 992 011 Kč a Orinem zaplaceny, ačkoliv k dodávkám nedošlo. Z těchto částek poukázaných Bozpolu podle státního zástupce Peter P. po dohodě s obžalovanými vyčerpal v hotovosti celkově nejméně 10 757 979 korun z pokladny pod záminkou splácení závazků této společnosti k firmě Afrobios Pharma Ltd.

Posléze inženýři od června 2005 do dubna 2006 uzavřeli nebo dali podnět k uzavření řady smluv, jimiž byla společnost Orin poškozena celkem o 67 615 854,87 koruny. Šlo například o postoupení pohledávky Orinu ve výši přes 55 milionů za Bozpolem na obžalovanými nastrčenou kyperskou společnost Afrobios Pharma Ltd. s ředitelem Peterem P. pod jménem jeho bratra Ivana z Prešova. Dále dali podnět k uzavření smluv o převodu podílů v Orinu v hodnotě přes 21,9 milionu na zmíněný Afrobios za dvanáct milionů, ač podle státního zástupce věděli, že tyto prostředky nebudou uhrazeny.

„Konzervace“ Lactofixem

Krkolomné byly transakce kolem dodávek silážovacího prostředku Lactofix 1500 firmou Afrobios společnosti Orin. Podle žalobce nechali prostřednictvím zmíněného Petera P. vystupujícího za Afrobios pod dalším falešným jménem vyrobit v Blažovicích naprosto nepřiměřené množství 3,5 tuny tohoto přípravku, které by postačilo ke konzervaci tří a půl milionu tun píce. Smyslem bylo podle obžaloby vytvořit účetní protihodnotu za převedení zmíněných pohledávek a obchodního podílu Orinu na jimi ovládaný Afrobios, aby obvinění pro sebe získali část majetku Orinu. Na místo jednatele Orinu dosadili k těmto transakcím účelově jistého Viliama N. z Kopřivnice. Afrobios pak za neprodejný Lactofix bez certifikátu fakturoval přes 67,6 milionu.

A to ještě nebyl konec. Obvinění prý dali podnět k uzavření kontraktu na dodávku tohoto Lactofixu firmou Orin firmě Bozpol. Podle žalobce dal jednatel Peter P. na jejich příkaz pokyn ekonomovi Bozpolu nahradit výdajové pokladní doklady k proplacené hotovosti přes 10,7 milionu „Ďurákovi“ (viz výše). Místo nich měl ing. B. vyrobit za pomoci razítka Afrobiosu, které nechal na jeho příkaz vyrobit ekonom Bozpolu, proforma faktury na více než 8,8 milionu a odpovídající výdajové doklady, tvrdí obžaloba. Tečkou pak měla být dohoda o zápočtu vzájemných pohledávek z těchto smluv Orinu a Afrobiosu, zastoupených dosazenými jednateli, za dodávku Lactofixu. Tím podle žalobce inženýři poškodili Orin o více než 67,6 milionu. Sami těmito transakcemi získali podle obžaloby nejméně 78 373 834 Kč.

Ing. Petr B. je dále vinen tím, že prosadil prodej části podniku Bozpol nepodnikající firmě nevlastního bratra, čímž měl získat pro sebe prospěch nejméně 9,4 milionu. Měl také vyčerpat z pokladny Bozpolu pod záminkou hrazení závazků Afrobiosu postupně téměř pět milionů, které použil pro sebe. I za tyto údajné skutky je viněn ze zločinu zneužití informací v obchodním styku a ze zpronevěry.

Zcela nemajetný…

Obvinění v přípravném řízení nevypovídali. K pondělnímu zahájení hlavního líčení se Petr B. omluvil, je na dovolené v zahraničí.

Senát pak po přednesení obžaloby celý den vyslýchal Aleše P., který se na rozdíl od přípravného řízení rozhodl vypovídat a široce popisoval historii jeho podnikání. Dobře byl připraven i na řadu dotazů. Na některé nicméně uvedl, že tyto záležitosti nespadaly do jeho kompetence, k některým prý měl málo informací a některá rozhodnutí činil v dobré víře, že jsou správná. Některá tvrzení obžaloby zpochybnil.

Ještě před zahájením hlavního líčení ing. P. požádal o poskytnutí bezplatné obhajoby s odůvodněním, že je zcela bez prostředků. Doložil to mimo jiné konečnou zprávou konkurzu, který byl na něho prohlášen v říjnu 2006. Zpeněžení jeho majetku vyneslo 34 miliony, z toho pozemky 28,5 a rodinný domek 3,5 milionu. Na věřitele s pohledávkami za 99 milionů zbylo po uspokojení oddělených věřitelů částkou 9,9 milionu k rozdělení 11,5 milionu… Soud poté obžalovanému nárok na bezplatnou obhajobu přiznal.

V rámci řízení předseda senátu mj. připomněl, že na Petra B. byla podána obžaloba k táborské pobočce krajského soudu pro podvody v obchodním styku a pro úvěrový podvod, a na Aleše P. pro pomoc k tomuto činu. Uvažuje se o spojení obou věcí do jednoho řízení před českobudějovickým senátem.
Prozatím soud bude čekat na návrat Petra B. z dovolené.