Mluvčí městské policie Václav Sup  zmínil, že pracovníci operačního střediska přijímali hovor krátce před 18. hodinou. To už měla být družina téměř hodinu zavřená. Vychovatelka řekla strážníkům, že se po dohodě s ředitelkou pokoušela dovolat otci, pak se i s chlapcem vydala 
do místa jeho bydliště. Doma ale nikoho nezastihli.

„O telefonické vyrozumění zákonných zástupců se posléze rovněž neúspěšně pokoušeli i strážníci, kteří na místo přijeli s pracovnicí orgánu sociálně právní ochrany dětí," poznamenal mluvčí Sup. První úspěch strážníci zaznamenali až poté, kdy se jim dalším prověřováním podařilo zjistit  matčina zaměstnavatele.

Přes tento kontakt se ženě dovolali, to už bylo 18.45 hodin. Matka se potom telefonicky spojila 
s otcem a zapomenutému synkovi konečně svitla naděje 
na návrat domů.

„Jelikož jsme zjistili, že  to nebyl první případ, kdy si pro hocha nikdo nepřišel, byla věc následně předána k dořešení příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí," dodal Václav Sup. Chlapcovy rodiče tak 
v nejbližší době čeká ne zrovna příjemné jednání na magistrátu města.