V průběhu vzrušeného rozhovoru ho srazil ze schodů. Tak to konstatovaly českobudějovické soudy. Soused spadl a utrpěl mj. zlomeniny krčních obratlů a zhmoždění míchy. Byl hospitalizován a v únoru zemřel na následnou obvyklou komplikaci, zánět plic.

Mohl předpokládat

Okresní soud uznal Josefa K. vinným ublížením na zdraví se způsobením smrti a uložil mu tři roky s výkonem podmíněně odloženým na pět let s dohledem. Musí také nahradit škodu – zdravotní pojišťovně přes 1,2 milionu a obligátní částky pozůstalým.

Podle okresního soudu byl obviněnému zdravotní stav poškozeného alespoň v hrubých rysech znám. Mohl tedy předpokládat zranění, která napadený utrpěl, i to, že následky úrazu se mohou zhoršit a zkomplikovat v důsledku celkově zhoršeného zdravotního stavu a vést až k jeho smrti. Takový průběh poúrazových procesů je podle soudu i pro průměrného pachatele předvídatelný. Obviněný proto odpovídá i za těžší následek – smrt poškozeného.

Krajský soud v říjnu 2008 odvolání obžalovaného zamítl. I on shledal, že obviněný vzhledem k letitému sousedství mohl zcela opodstatněně předpokládat, že poškozený může utrpět i takové zranění, které povede k jeho smrti.

Nepředvídatelný průběh?

Josef K. podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS). Nadále popíral fyzický střet s poškozeným. Podle znalce není možné stanovit, zda se jednalo o pád samovolný či způsobený jinou osobou. Pak lze těžko dovozovat byť jen nepřímý úmysl obviněného ublížit poškozenému. Nebyl podle něho prokázán tak razantní útok, aby měl být s následkem srozuměn.

Odkázal na závěry znalců, že pokud by poškozený netrpěl u něho zjištěnou konkrétní chorobou, nemusel při pádu utrpět žádná zranění, nebo nejvýše lehkou újmu. Dle znalců mohl z chůze poškozeného nejvýše dovozovat, že bude méně stabilní a při pádu může spíše utrpět pohmožděniny či nejvýše zlomeniny končetin. Nemohl však vědět, že poškozený trpí ztuhlostí páteře, která povede ke zranění vedoucímu až k jeho smrti. Laik takový zvláštní stav organismu není schopen rozpoznat. Pro něho se tedy jednalo o nepředvídatelný průběh a neodpovídá proto za účinek.

Zkoumat zavinění

NS konstatoval, že ve věci byl příčinný vztah mezi jednáním obviněného a smrtí poškozeného spolehlivě zjištěn a soudy pečlivě odůvodněn. Toto zjištění ale pro závěr o trestní odpovědnosti nestačí; stěžejní otázkou je otázka zavinění.

Věděl–li pachatel, že svým jednáním může jinému ublížit na zdraví a byl s tím srozuměn, avšak vzhledem k okolnostem a svým poměrům ani vědět nemusel a nemohl, že může způsobit smrt, lze jeho jednání posoudit pouze jako prostý trestný čin ublížení na zdraví. Oba soudy své úvahy o nedbalostním zavinění vystavily na zjištění, že obviněný dlouhodobě žil ve společném domě s poškozeným, věděl tedy alespoň v hrubých rysech o jeho zdravotních komplikacích související s páteří – měl poznatky o jeho potížích při chůzi a se stabilitou, neboť chodil v předklonu. Podle NS soudy ale nevysvětlily, proč obviněný z těchto projevů „mohl opodstatněně předpokládat, že poškozený může utrpět i takové zranění, které povede k jeho smrti“.
Znalci řekli, že pokud by poškozený netrpěl zjištěným tuhnutím páteře, je vysoce pravděpodobné, že by při jeho pádu nedošlo k poškození krční páteře a míchy. Posudek přitom podle NS neříká, jakou silou byl poškozený sražen či strčen ze schodů. Objasněno nebylo, jaké zranění by při popisovaném pádu mohla utrpět osoba odpovídající věkem i tělesnou konstitucí poškozenému, byla-li by postižena zakřivením páteře, ztíženou pohyblivostí, aniž by ale současně trpěla chorobou poškozeného.

NS proto loni v březnu českobudějovické rozsudky zrušil a věc vrátil prvnímu stupni. Měl přihlédnout mj. k povaze a razanci útoku a věnovat pozornost vlivu zvláštního zdravotního stavu poškozeného na vznik následku. (NS, 8 Tdo 250/2009)

Znovu stejně

Okresní soud v Č. Budějovicích doplnil dokazování v intencích pokynu NS a v prosinci 2009 vynesl stejné rozhodnutí. Obžalovaný věděl, že poškozený se pohybuje odlišně, že má něco s páteří. Nemusel být zpraven odborně o jeho zdravotním stavu, ale z toho, co vypozoroval, měl a mohl vědět, že pokud takovou osobu srazí ze schodů, může utrpět i nejvážnější následky.

Josef K. se znovu odvolal. Obhájce JUDr. Josef Dvořák v pátek u krajského soudu mínil, že okresní soud se vůbec nevypořádal s pokyny NS. Nebyla prokázána intenzita útoku obžalovaného na poškozeného, který podle znalců padal jen z malé výšky. Trvá otázka, zda si obviněný mohl z chůze poškozeného v předklonu dovodit, že trpí zmiňovanou chorobou – tento znak podle znalců není pro ni typický. Zavinění smrtelného následku prý jeho mandantovi rozhodně nebylo prokázáno
.
Krajský soud po poradě odvolání Josefa K. zamítl. V odůvodnění předseda senátu znovu poukázal na to, že na počátku stála debata sousedů o čisticím prostředku, která přešla v banální spor kolem tisícovky na popelnici – a na konci byla smrt, událost nenapravitelná, nezhojitelná, protože ze světa navždy odešel dobrý člověk bez sebemenšího zavinění. Událost pak má těžké dopady i na jeho rodinu i na rodinu obžalovaného.

K věci samé předseda senátu uvedl, že s připomínkami NS se okresní soud vypořádal erudovaně a shledal nezpochybnitelnost příčinné souvislosti následku s jednáním Josefa K. Krajský soud se s jeho závěry ztotožnil. Rozsudek je tak v právní moci. Možné je ovšem opět dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.