Čin provedl Martin H. (42) ve spolupráci s dalšími obviněnými. Podle pokynů Ladislava H. (36) odjel s kamionem z areálu do Hluboké nad Vltavou. Odtud ho Michal H. (37) dovedl do Novosedel, kde jim Jaroslav B. (56) pronajal k uskladnění nákladu a jeho pozdějšímu rozprodávání halu. Odtud po vyložení elektroniky řidič odjel na základě dalšího pokynu s vozidlem do Rakouska a zanechal je za přechodem v Nové Bystřici. Za odcizení dostal od spoluobžalovaných 120 000 korun a jeden televizor.

V součinnosti

Ladislav H. (36) zapojil do akce Michala H. tím, že mu nabídl k prodeji elektroniku a žádal ho o zajištění prostoru k jejímu uskladnění. Posléze ho instruoval, aby na kamion počkal v Hluboké a dovedl jej do Novosedel. Michal H. také sám část uskladněného zboží prodával dál. Petr L. (39) ke krádeži zjednal řidiče Martina H. Řekl mu číslo kamionu a místo, kde parkuje, kde jsou nebo by mohly být od něj klíče, zajistil jeho dopravu na místo činu, komunikoval s ním během přepravy a dával mu instrukce. Michal H. zajistil prostor pro uskladnění, dle pokynů Ladislava H.  čekal na kamion na Hluboké, dovedl jej do Novosedel, kde zboží spolu vyložili, a do 22. února řídil a zajišťoval distribuci elektroniky, kterou i sám rozvážel, případně prodával dalším obviněným.

Společným jednáním tak tito čtyři způsobili majiteli elektroniky Samsung škodu ve výši hodnoty nákladu na území ČR, tedy v prodejních cenách na našem území, 6 237 020 korun.

Jaroslav B. spoluobžalovaným přislíbil sklad, pomáhal jim náklad složit, skladovat jej a prodávat. Sám jednu televizi převzal a jednu prodal. Michal K. (56) opakovaně  elektroniku odebíral k dalšímu prodeji, přičemž byl srozuměn s tím, že pochází z trestné činnosti. Miroslav P. (51), Michal S. (33) a Tomáš T. (28) televizory odebírali v úmyslu je prodávat, ačkoliv okolnosti jim umožňovaly vědomí, že pocházejí z trestné činnosti.

Řidič Martin H. se tak dopustil zvlášť závažného zločinu krádeže. Soud mu trest uložil jako souhrnný i za sbíhající se krádež a další majetkové delikty z loňského odsouzení. Ladislav H. a Petr L. tento skutek zosnovali a spáchali tak zvlášť závažný zločin účastenství ve formě organizátorství, Michal H. se dopustil účastenství ve formě pomoci. Ostatní obžalovaní byli uznáni vinným podílnictvím. Jaroslav B. za ně dostal tři roky podmíněně na čtyři léta a peněžitý trest 120 000 korun. Michalovi K. soud uložil rok podmíněně na dvě léta, zbývajícím třem za podílnictví z nedbalosti po půlroce podmíněně na dvě léta a peněžité tresty po 10 000 Kč. Rozsudek není pravomocný.

Druhé kolo

Věcí se senát zabýval podruhé. V prvním hlavním líčení loni v listopadu se Martin H., předvedený z výkonu jiného trestu, doznal. Uvedl, že se na něho obrátil Petr L., že by potřeboval převézt kamion – v prvním určení do Borovan. Vysvětlil mu, kde vozidlo stojí, jaké má číslo, a klíče že budou v haubně. Řekl mu také, jak to v areálu chodí. Do Strakonic ho nechal dovézt.

Na vrátnici stačilo říci, že si jde pro auto. Klíčky pod kapotou nebyly, ale vrátný je pak našel viset na vrátnici a předal mu je. Cestou ho telefonem odklonili na Hlubokou, aby se prý vyhnul kamerám v Budějovicích. U Penny ho čekal taxikář, který ho navedl do skladu v Novosedlech, kde elektroniku vyložili. On pak měl prázdný kamion odvést co nejdál. Dali mu peníze na zpáteční cestu a on pak vozidlo odstavil kousek za hranicí v Rakousku. Uzamkl je a vrátil se domů.

Ladislav H. tvrdil, že byl Martinem H. zjednán k prodeji nějaké elektroniky, a proto prý kontaktoval jako potenciálního zájemce Michala H. Popřel, že by někomu dával nějaké instrukce.

Petr L. věc líčil tak, jako by šlo o akci jistého Radka M. Ten mu prý předtím půjčil peníze a pak ho požádal o službu – sehnat kupce na elektroniku ve velkém a místo na její uskladnění. I konkrétní kamion měl vytypovat M. K jeho přepravě obžalovaný zajistil Martina H., jemuž prý Radek M. za to slíbil půl milionu. Předal mu pokyny od M. k vyzvednutí vozidla v areálu ČSAD a cestě do Borovan. Odtud se prý měl na přání Radka M. po vyložení televizorů vrátit s kamionem do Strakonic. „Cílem bylo ukrást jen náklad," řekl. Když mu později Martin H. nebral telefon, vyjeli prý hledat ho po trase… „Už jsem začal tušit, že je něco špatně, že je v tom nějaká levárna," řekl.

Onen Radek M. podle našich informací nakonec obviněn nebyl.

Michal H. využil v listopadu svého práva a nevypovídal. V přípravném řízení se přihlásil k tomu, že akceptoval nabídku na odebrání většího množství televizorů, k sehnání místa pro jejich uskladnění, k dovedení řidiče s kamionem do Novosedel a k následnému rozprodávání elektroniky, ale že jde o zboží kradené, se prý dozvěděl až při zadržení policií. (Podrobnosti Deník 21. a 24. listopadu.)

Vozidlo neukradli?

Soud napoprvé uložil pachatelům krádeže loni v listopadu po šesti letech, když škodu na zboží vyčíslil podle odborného vyjádření znalce na  6 474 080 Kč a do škody zahrnul i cenu kamionu odstaveného na hraničním přechodu, tedy 1,9 milionu. Tento rozsudek Vrchní soud v Praze zrušil a věc vrátil do Budějovic mj. s tím, že k vyčíslení škody na zboží, které bylo předmětem mezinárodního obchodu, má být opatřen znalecký posudek. Do skutku krádeže dále nemá být zahrnut zmíněný kamion – šlo spíše o neoprávněné užití cizí věci k přemístění nákladu. Vozidlo poté nebylo ukryto, ale odstaveno na viditelném místě, kde se předpokládal čilý ruch a bylo jen otázkou času, kdy bude ve spolupráci policie ČR a Rakouska objeveno a vráceno vlastníkovi, jak se také stalo, dovodil odvolací soud.

Krajský soud tedy přibral znalce k vypracování posudku ceny zboží. Ten ji stanovil na  zmíněných  6 237 020 Kč. Při vysvětlování, jak k ní dospěl, zmiňoval nutnost porovnávání modelů a typů vzhledem k tomu, že šlo o elektroniku v ČR neprodávanou, k níž neměl doklady.  Podpůrně přihlížel i k cenám obdobného zboží  v Rakousku. Obhájce snažící se stlačit výši škody pod hranici velkého rozsahu neuspokojil a v závěrečné řeči požadovali zadání posudku nového, ale to soud zamítl s tím, že znalec se k podstatným věcem vyjádřil a podrobně vysvětlil, jak k závěrům dospěl.

Včera pak soud vynesl rozhodnutí, v němž vázán právním názorem vyšší instance z popisu krádeže vypustil zmíněný kamion a tresty hlavním aktérům proto snížil o jeden rok. K diskusi o ceně odcizeného zboží předseda senátu poznamenal, že znalec dospěl zhruba ke stejnému závěru jako znalkyně, která předtím v odborném vyjádření ocenila hodnotu elektroniky na zhruba šest milionů.

Soud zopakoval, že vinu obžalovaných má prokázánu mj. doznáním Martina H.,  usvědčujícím i spoluobviněné, zajištěnými věcmi i záznamy telekomunikačního provozu. Do krádeže byli zapojeni všichni – v souhrnu přispěli k tomu, aby bylo zboží odcizeno, ukryto a prodáváno. K roli Jaroslava B. připomněl, že se už při vyjednávání dotazoval, zda nemá být u něho uskladněno „horké zboží". V noci se dostavil, viděl množství elektroniky na paletách s originálními pásky a pomáhal ji složit, aby kamion mohl rychle zmizet. Byl tedy srozuměn s tím, že jde o zboží získané zvlášť závažným zločinem.  Podobné povědomí mohl mít i Michal K. Ostatní obvinění se podle soudu dopustili podílnictví z nedbalosti – mj. prodávali výrobky bez dokladů k reklamaci a za nižší než obvyklou cenu, mohli mít tedy povědomí o tom, že pochází z trestné činnosti.

Nové tresty zlodějům soud ukládal vzhledem ke snížení výše způsobené škody o hodnotu kamionu na samé spodní hranici, ale pod sazbu jít nemohl: „Nešlo o náhodné jednání, ale organizované tak, aby krádež vytypovaného kamionu mohla být úspěšně dokončena, se zajištěním skladovacích prostor a tak dál," zdůraznil  předseda senátu.

Věcí se bude ještě znovu zabývat i Vrchní soud v Praze.