Okresní soud v Č. Budějovicích mu za zločin obecného ohrožení ve stadiu pokusu uložil dva a půl roku do věznice s dozorem a ochranné léčení ambulantní. Osm obyvatel domu odkázal s požadavkem na náhradu škody na řízení občanskoprávní – každý požadoval 100 000 korun. Nespecifikovali však, v čem jejich újma měla spočívat.

Nechtěl zapálit

Josef S. řekl, že si své jednání nedokáže vysvětlit. Rozhodně prý dům zapálit nechtěl. Chodník se prý rozhodl polít, aby přehlušil zápach, který zde panoval. Předtím vypil pár piv a becherů. Pak se vydal koupit si cigarety a proč pro ně šel na benzinku, neví. Nepamatuje se, co a za kolik tankoval.

Když poléval chodník, s nikým nemluvil, nikomu nevyhrožoval. Ví, že v domě bydlí romské rodiny, ale i další lidí. Nikoho z nich neznal, občas tu jen okřikl děti, když lezly přes plot. Nehovořil o úmyslu hořlavinu zapálit. S Romy prý nikdy problém neměl, nesympatizuje s hnutími propagujícími rasovou nesnášenlivost. Ve střízlivém stavu by něco takového neudělal. Ví o problémech, které má s alkoholem, a začíná se léčit.

Svědkyně z domu uvedla, že cítili zápach a viděli rozlitou tekutinu. Obžalovaný říkal něco o tom, že mu zbili nebo zabili dítě, škrtal zapalovačem, viděla jeho plamínek, a rozběhl se k domu. Následně ho chlapi zadrželi.

Pumpař vypověděl, že dotyčný si přišel pro benzín, ale čerpal naftu. Na upozornění řekl, že mu to nevadí.  Byl opilý, ale nechoval se agresivně.

S poruchou osobnosti

Znalec psycholog konstatoval u obviněného specifickou poruchu osobnosti a známky dlouhodobého nadužívání alkoholu. Ze zkoumání nevyplynuly žádné rasové averze, jeho postoj k romskému etniku globálně není pozitivní, ale ve srovnání s běžnou českou populací  je příznivější, řekl znalec. Velmi pravděpodobně čin neměl etnický podtext. Chtěl prý zjednat pořádek v domě, se kterým jsou problémy, chtěl být prospěšný lidem v okolí. Jako alkoholik neadekvátně vyhodnotil problém a k jeho řešení zvolil neadekvátní prostředky, řekl psycholog.

Podle psychiatra  obviněný trpí syndromem závislosti na alkoholu.V době činu měl 2,77 promile. To podstatnou měrou snížilo jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti.

Prokázáno

Okresní soud měl za prokázané, že obviněný zakoupil motorovou naftu, donesl ji k domu, manipuloval zapalovačem a snažil se dostat k politým místům. Již rozlitím kapaliny začal realizovat svůj záměr  a dalším počínáním jej rozvíjel. Sděloval, že hořlavinu hodlá zapálit. Jeho úmyslem bylo zakoupit benzín. Pokud by záměr uskutečnil, nastala by neovladatelná situace.

Útočil na bezbranné osoby, z nichž většina se provinila jen tím, že jim sociální situace neumožňuje pořídit si lepší bydlení, řekl soud. Vyvolal v nich strach, projevil naprostou bezcitnost a neúctu k hodnotám, jednal nesmyslně a podle vůči lidem.  Dle psychologa se nejednalo o afektivní jednání, musel při něm udělat řadu racionálních kroků.

Proti rozsudku se odvolal obžalovaný, jeho matka a zmocněnec poškozených Markus Pappe.

Obhájce zdůrazňoval, že jeho mandant neměl v úmyslu dům zapálit, jeho vyjádření v opilosti zaznamenaná svědky ani podle znalce nebyla relevantní. Kdyby chtěl dům zapálit, vybral by jinou hořlavinu než naftu, o níž se ví, že zapálit nelze, nabral by jí víc a necákal by ji na chodník, ale třeba ji vhodil oknem dovnitř – nic mu nebránilo ji použít jinak.  Svědkové vypověděli, že po rozlití kapaliny z místa odcházel a vracel se za známým, s nímž se bavil. To svědčí verzi obhajoby, že až ona konverzace gradovala k jeho „holedbání se" a vykřikování hrozeb. Škrtat zapalovačem ho napadlo, až když vytáhl cigaretu a chtěl si zapálit, mínil obhájce.

I kdyby chtěl zapálit rozlitou hořlavinu, neznamená to, že chtěl podpálit celý dům, pokračoval. Nejspíš chtěl v opilosti provokovat, případně vyvolat pozdvižení, šarvátku.  Jeho jednání bylo nevhodné, ale šlo spíše o výtržnictví nebo násilí proti skupině obyvatelů. Čin vzbudil velkou nevoli, ale nikomu z poškozených objektivně nemohl způsobit újmu, nešlo o obecné ohrožení. V odkazu na odůvodnění rozsudku obhájce mínil, že podle, zákeřně by jeho mandant jednal, kdyby čin připravoval, ale on jednal v těžké intoxikaci. Přitom nekonzumoval alkohol „na kuráž", nebylo to promyšlené jednání, spíše hloupé, řekl obhájce. Dodal, že Josef S. docházel k léčení a již zcela abstinuje, má nové zaměstnání, vede spořádaný život, v jeho prospěch intervenují místní sportovní klub, občané. Trest byť pod spodní hranicí sazby je každopádně nepřiměřeně přísný. Účel by splnil i podmíněný trest.

Zmocněnec poškozených Markus Pappe přišel s míněním, že nemajetková újma se neprokazuje. V tomto případě poškozeným vznikla „samotným činem, tím, co se stalo" – obžalovaný své jednání zaměřil na dům, který označil za problematický, a už to jeho obyvatelé pociťují jako újmu.

Dostal šanci

Matka Josefa S. v závěru přednesu svého odvolání uvedla, že syn má po létech práci, zaměstnavatel si ho chválí, angažuje se ve sportu. „Až by se vrátil z výkonu trestu, bude zase bez práce a nikdo ho nevezmou, a co já v pětasedmdesáti letech?! Co budu dělat?! Chytám se každého stébla…," řekla.

A výrok odvolacího soudu ji potěšil až k slzám. Senát totiž zrušil výrok o trestu Jiřího S. a při nezměněném výroku o vině zločinem obecného ohrožení ve stadiu pokusu mu uložil dva a půl roku s výkonem podmíněně odloženým na čtyři léta. Musí absolvovat ochranné protialkoholní léčení ambulantní. „Soud prvního stupně učinil správná skutková zjištění a správně je hodnotil - obžalovaný jednoznačně v opilosti projevil úmysl rozlitou hořlavinu zapálit, jeho jednání směřovalo k obecnému ohrožení," řekl předseda senátu. Zvolil k tomu ale nezpůsobilé prostředky a k takovému ohrožení nezpůsobilý objekt. Je zřejmé, že činu lituje. Odnětí svobody by při přihlédnutí k okolnostem bylo nepřiměřeně přísné. Účelu trestu bude podle krajského soudu dosaženo i odložením jeho výkonu na delší zkušební dobu.

Odvolání zmocněnce poškozených soud zamítl s tím, že pokud by mělo být pravdou, že se nemajetková újma neprokazuje, nastala by v přiznávání nároků naprostá benevolence a libovůle. A zjišťovat konkrétní škodu obyvatel domu způsobenou Josefem S. by přesáhla rámec trestního řízení.  „Poškození ovšem nadále mají právo nárok uplatňovat u občanskoprávního soudu," uzavřel předseda senátu.

Proti rozsudku není řádných opravných prostředků.