Čtyřletý labrador utrpěl spáleniny srsti v řádu decimetrů mezi ušima, po délce hřbetu a na boku. Jeho léčení trvalo čtyři týdny.

Mladík řekl, že ho čin velice mrzí, stydí se a omlouvá se za něj. Nemůže pochopit, co ho to napadlo. S přítelkyní byli ten večer v hospodě, autem jel domů, přičemž ho stavěli policisté a sebrali mu řidičák. Byl z toho rozmrzelý, doma se ohnal po psovi. Ten na něho zavrčel, přikrčil se u otevřené trouby a sám prý do ní zalezl. Žádných zranění si na něm nevšiml, nalil mu vodu do misky a šel spát. Rozvedl, že měl v tu dobu psychické problémy, rozešel se s matkou jeho dítěte, docházel k psychiatrovi. Teď má nový vztah, i s bývalou partnerkou prý vycházejí dobře, dobrovolnou léčbu už ukončil.

Podle svědka tehdy v noci řekl, že pes zlobil, tak ho musel potrestat.

Podle znaleckého posudku je obviněný úzkostné povahy, nemá zvýšené sklony k agresivnímu jednání, netrpí duševní chorobou ani poruchou, akutní psychickou léčbu nepotřebuje.

Okresní soud v Českém Krumlově ho uznal vinným přečinem týrání zvířat zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem a uložil mu čtyři měsíce podmíněně na rok a půl. Pro uložení ochranného léčení psychiatrického v ambulantní formě, které navrhovala státní zástupyně na základě názoru znalkyně, soud neshledal zákonné podmínky. Takové opatření je závažným omezením osobní svobody v zájmu ochrany společnosti a lze je uložit jen za účelem terapeutického působení na pachatele, který trestný čin spáchal ve stavu vyvolaném duševní poruchou a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný, nebo pachateli, který zneužívá návykovou látku, spáchal trestný čin pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním. Nic z toho v tomto případě nebylo prokázáno.

Odvolání žalobců proti tomu krajský soud včera zamítl. Skutek pana Daniela shledal excesem, nešlo o vyústění nějakého dlouhodobého chorobného stavu nebo návyku, který by hrozil opakováním. Okresní soud se s touto okolností podle odvolacího senátu vypořádal správně. Proti rozsudku tak není řádných opravných prostředků.

K dotazu Deníku na osud labradora obhájce obviněného řekl, že ho jeho klient dobrovolně předal do útulku, odkud si ho předtím vzal.