Trest mu uložil Okresní soud v Č. Budějovicích v červenci 2007 a krajský soud jeho odvolání loni v lednu zamítl.

Hrozil mu pálkou

Marian M. 29. prosince 2006 kolem 13.35 hodiny telefonicky požadoval po panu Miroslavovi, aby mu ze svého podnikání při provozování čtyř heren v krajském městě od ledna 2007 platil 50 procent z výdělku. Jinak prý mu rozbije hlavu baseballovou pálkou.

Podle soudů tím u pana Miroslava vzbudil obavu o život a zdraví.

Uzavřely, že obviněný takto reagoval na ztrátu svých dosavadních příjmů, které měl jako podíl na provozování zmíněných heren jako tichý společník předchozího provozovatele těchto zařízení.

Před soudem Marian M. tvrdil, že v onom telefonátu jen jako manažer upozornil bývalého kolegu na potřebu dát do pořádku účetnictví a vysvětlit nějaké schodky.

Údajný svědek hovoru vedeného z kuchyně tvrdil, že se muži bavili normálně. Bývalý provozovatel oněch heren potvrzoval, že M. v telefonátu nijak nevyhrožoval. Připustil, že i on Miroslavovi později volal ohledně toho vyúčtování. Přidal si prý nějaké věci, aby mu nahnal strach.

Záznam zmíněného hovoru si krajský soud vyslechl z CD nosiče. Miroslav se v něm zmínil o výhrůžkách Mariana M. a svědek mu potvrdil, že dotyčný byl při onom hovoru „hodně vytočený“. Dodal, že prý bude „velké zle“, když to Miroslav neurovná…

Málo nebezpečné?

Proti rozsudku první instance se obžalovaný odvolal.

Jeho obhájce mínil, že skutek nemá společenskou nebezpečnost trestného činu. Zúčastnění byli kamarády, dlouho spolu podnikali, Miroslav „věděl, s kým má tu čest“. Jeden telefonát prý nemohl situaci změnit a vzbudit v poškozeném důvodnou obavu o život.

Obviněný zopakoval, že Miroslavovi nevyhrožoval. Je prý zklamán, že jeho bývalý kolega s bývalým zaměstnavatelem na něho „něco takového vymysleli“.

Krajský soud byl jiného názoru a odvolání M. zamítl.

Ten podal dovolání k NS.

Znovu namítl, že čin neměl podle něho potřebný stupeň společenské nebezpečnosti.

Nelze bagatelizovat

NS ale konstatoval, že jeho jednání nelze bagatelizovat.

Placení podílu na příjmu z provozu heren se obviněný na poškozeném domáhal velmi důrazně. Vyhrožoval za situace, kdy do telefonu křičel a nadával a kdy bylo z jeho celkového projevu zřejmé, že je velmi rozezlený z toho, že poškozený mu nehodlá platit část ze svého výdělku.

Změna, ke které došlo v osobě provozovatele heren, znamenala z hlediska zájmů obviněného výraznou změnu v jeho neprospěch.

To se obviněný snažil odvrátit tím, že se na poškozeném začal domáhat plnění, na které neměl žádný nárok.

Uchýlil se v této souvislosti k výhrůžce velmi razantním násilím. Pronesl ji způsobem a za okolností, z nichž bylo jasné, že je míněna vážně a že není například jen nějakým žertem, nadsázkou, přehnaně silným výrokem apod. Obava poškozeného o život a zdraví tak byla plně odůvodněná, uzavřel NS.

Dovolání Mariana M. odmítl jako zjevně neopodstatněné. O rozhodnutí informoval na svých webových stránkách v pátek.