Alkohol je však pro zdejší pobyt překážkou. Muž však trval na tom, že zůstane.

Strážníci vyjeli v půl druhé odpoledne do azylového domu, kam je zavolala zaměstnankyně, které viditelně alkoholem posilněný dotyčný razantně odmítl orientační dechovou zkoušku. Ženinu výzvu, aby tedy odešel, odmítl také. Věra Školková, mluvčí městské policie, vypráví: "Ve chvíli, kdy si pokyn k opuštění azylového domu vyslechl i od samotných strážníků, se situace přiostřila. Muž nešetřil nadávkami na adresu přítomných a vzduchem začaly létat i kusy nábytku, které mu přišly pod ruku. Strážníci proti agresivnímu muži museli použít donucovací prostředky. V poutech ho pak převezli k pobytu na protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici."