Takový je případ M. H., širší veřejnosti nejspíš známého z dlouhého působení v populárním sportovním krajském svazu.

V dubnu 2010 ho Okresní soud v Č. Budějovicích odsoudil za podvod spáchaný čtyřmi útoky k peněžitému trestu 30 000 Kč. Poškozenému Budějovickému Budvaru měl nahradit způsobenou škodu. Současně byl zproštěn obžaloby pro dalších čtrnáct útoků údajně pokračujícího podvodu, neboť nebylo prokázáno, že se staly.

Krajský soud 23. září 2010 k odvolání obviněného znovu rozhodl tak, že ho zprostil obžaloby pro jedno ze odsouzených jednání a trest mu zopakoval.  Má za zjištěné, že M. H. od 8. října 2008 do 28. ledna 2009 jako vedoucí obchodního střediska Budvaru se záměrem získat neoprávněný majetkový prospěch v rozporu s uzavřenou pracovní smlouvou, pracovním řádem a směrnicí ředitele neoprávněně předkládal k proplacení účetní doklady za neuskutečněné výdaje vzniklé při údajných pracovních jednáních obžalovaného s obchodními partnery společnosti. Takto předložil doklady tří budějovických podniků, ačkoli obchodní jednání v předmětnou dobu neproběhla a nedošlo k finanční úhradě za občerstvení. Na základě uvedených dokladů byla obviněnému vyplacena jeho zaměstnavatelem neoprávněně částka v celkové výši 12 490 Kč.

Obžalovaný už tehdy v některých médiích avizoval, že je o své nevině natolik přesvědčen, že využije všech dalších opravných prostředků. Pokud by mu také zbývající soudní instance nedaly za pravdu, byl by z toho neuvěřitelně zklamaný, ale určitě by se nad tím znovu zamyslel.

Podal tedy dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS). Odvolací soud podle něho opomněl důkazy svědčící v jeho prospěch – neprovedl například navrhované výslechy tří svědků, kteří měli potvrdit, že obchodní jednání v restauraci 24. října 2008 se uskutečnilo. NS ale jeho dovolání odmítl. (11 Tdo 224/2011)

Stížnost pana ministra

Proti rozsudku krajského soudu podal ve prospěch obviněného stížnost pro porušení zákona také ministr spravedlnosti. Podle jeho názoru je zcela evidentní, že soud v odůvodnění neuvedl řadu faktů svědčících ve prospěch obviněného. Krajský soud pak nedostál své přezkumné povinnosti.

K ministrově stížnosti NS připomněl, že zásadně není oprávněn zasahovat do rozhodování obecných soudů. Ze spisu bylo zjištěno, že nalézací soud vyslechl řadu svědků, případně za souhlasu stran přečetl jejich výpovědi v přípravném řízení. Uzavřel, že se s obhajobou obžalovaného neztotožnil, jeho tvrzení byla vyvrácena důkazy, které soud podrobně rekapituloval, včetně výpovědí provozovatelů předmětných restaurací. Ti vyloučili, že by obžalovaný jejich zařízení navštívil.Jeden z nich potvrdil, že obviněný si restauraci rezervoval pro setkání lidí spojených s "fotbalem", jak mu obžalovaný uvedl a jak on sám usoudil s ohledem na osazenstvo toho večera.

Odvolací soud pak mj. konstatoval, že „naprostou většinu odvolacích námitek obžalovaného bylo nutno odmítnout jako naprosto nedůvodnou, zavádějící, zamlžující pochybnosti nevzbuzující obsah naprosté většiny usvědčujících důkazů, tedy především svědeckých výpovědí, které vzájemně nebyly izolovány, naopak se vzájemně podporovaly."

Připomněl výpověď jednoho ze svědků, „že příslušný paragon vystavil, aniž by předcházela konzumace obžalovaného či jiné osoby z n. p. Budějovický Budvar, na požádání podřízeného obžalovanému, který i určil, jaká částka má být na paragon napsána. Svědek vyhověl žádosti z kamarádství. Jeho výpověď je jednoznačně potvrzena výpovědí zmíněného podřízeného M. H., který byl požádán obžalovaným o obstarání paragonů z dalších restaurací,  aniž by předcházela návštěva zmíněných restaurací a konzumace v souvislosti s případnými obchodními schůzkami. Svědek obstarával požadované doklady z takových provozoven, kde měl známé."
NS proto stížnost pro porušení zákona, kterou ministr spravedlnosti podal ve prospěch obviněného M. H., zamítl loni v dubnu jako nedůvodnou. (3 Tz 27/2012)

M. H. pak podal ústavní stížnost. Rozhodnutími soudů prý byla porušena jeho ústavně zaručená práva, jmenovitě právo na spravedlivý proces. Ústavní soud ale letos 18. července uzavřel, že rozhodnutí obecných soudů, napadená stížností, jsou důkladně a transparentně odůvodněna. S těmito odůvodněními se ztotožnil a odkázal na ně. (III.ÚS 2214/11)