České Budějovice Okresní soud v Českém Krumlově chtěl loni vyslechnout jako svědkyni 28letou paní Františku.

Po poučení o podmínkách, za jakých může výpověď odmítnout, přes výzvy soudkyně vypovídat odmítla a zvýšeným hlasem soud opakovaně přerušovala i s použitím vulgárního výrazu.

To jí vyneslo obžalobu z přečinu pohrdání soudem. K hlavnímu líčení se před Vánocemi bez omluvy nedostavila a soud jednal v její nepřítomnosti. Krátce po zahájení se mu telefonicky ozvala osoba, která se představila jako obžalovaná s tvrzením, že jí ujel autobus a dostaví se později. To soudkyně nepovažovala za řádnou omluvu a přistoupila k dokazování bez ní.

K projednávanému skutku z listin konstatovala, že paní Františka odmítla jako svědkyně vypovídat s odůvodněním, že obžalovaný byl dříve jejím druhem. Soud ji poučil, že to není důvod k odepření výpovědi, ale postoj nezměnila ani po hrozbě pořádkovou pokutou a trestního stíhání pro pohrdání soudem. O intenzitě jejího prohřešku svědčí zvukový záznam, na němž soudkyni zvýšeným hlasem skáče opakovaně do řeči a užívá vulgárního výrazu.

Soudkyně tedy uzavřela, že se vůči soudu dopustila znevažujícího chování, porušila zájem společnosti na ochraně autority a vážnosti soudu.

Nepoučitelná?

Škodlivost jednání zvyšuje i osoba obviněné, jedenáctkrát postihované za přestupky a pětkrát soudně trestané. Uvedeného jednání se dopustila ve zkušebních dobách dvou podmíněných odsouzení v Domažlicích předloni na devět měsíců, v Českém Krumlově loni na deset měsíců vězení. Navíc má podle dalšího rozsudku vykonávat obecně prospěšné práce.

Soud proto uzavřel, že dosavadní výchovné tresty nesplnily u paní Františky účel, a uložil jí šest měsíců odnětí svobody do věznice s dozorem.

Obžalovaná se odvolala do výroku o vině i trestu s tím, že je přesvědčena, že vypovídat nemusela. K veřejnému zasedání odvolacího soudu v pondělí se ale bez omluvy nedostavila a senát jednal v její nepřítomnosti.

Intervenující státní zástupce v závěrečném návrhu řekl, že o správnosti skutkových zjištění soudem prvního stupně není pochyb. Již nepodmíněný trest paní Františky je plně odůvodněn jejími předchozími odsouzeními a zejména spácháním činu ve zkušebních dobách dvou podmíněných odsouzení.

Také krajský soud byl stejného názoru a odvolání obžalované zamítl. Proti jeho rozhodnutí není řádných opravných prostředků.

A bude-li její nová sankce za úmyslnou trestnou činnost kvalifikována jako porušení podmínek vedení řádného života z předchozích dvou odsouzení, mohla by ve vězení pobýt celkem pětadvacet měsíců…