Krajský policejní ředitel Radomír Heřman vysvětlil, že dvě třetiny uchazečů nastoupí k pořádkové policii, třetina k dopravní. Budou sloužit v ulicích a na silnicích, nejedná se tedy o práci v kancelářích nebo na prestižních pozicích u kriminálky.

„Samozřejmě bych si dokázal představit ještě o několik desítek lidí v terénu více, ale 
i tak je to dobrá zpráva," zmínil ředitel Heřman. Noví policisté budou působit hlavně 
na jednotlivých obvodních odděleních v kraji. Některá 
se  dlouhodobě potýkají s nedostatkem lidí, což se někdy může projevit třeba na rychlosti a efektivitě zpracování přijatých oznámení.

Policie rovněž chystá doplnění stavu dálničního oddělení v Chotovinách. To je v provozu od začátku loňského listopadu a zatím nemělo nepřetržitý čtyřiadvacetihodinový provoz. Jeho úkoly tak museli do určité míry přebírat i příslušníci jiných útvarů na Táborsku. To se do budoucna změní.

„Chceme postupně zvyšovat počet členů z dosavadních 11 na 18, takže nasadíme i noční hlídky," vysvětlil Roman Bláha, náměstek krajského policejního ředitele pro uniformované složky.  Pakliže vás  pracovní nabídka zaujala a rádi byste se do výběrového řízení přihlásili, nepodceňujte přípravu a věnujte jí delší čas.

Krajský policejní mluvčí Jiří Matzner dodal, že přijímací řízení je vcelku náročná záležitost a projde jím jen necelá třetina uchazečů. Loni jihočeská policie uspořádala 226 konkurzů, uspělo jen 72 lidí.  Jen při psychologickém vyšetření selhalo 27 procent uchazečů.

Zájemci musí doručit písemnou žádost o přijetí do služebního poměru 
na příslušné pracoviště (v našem případě personální odbor krajského policejního ředitelství, Lannova 26, České Budějovice) a musí splňovat ještě několik dalších podmínek. Mezi ně patří plná způsobilost k právním úkonům či fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby.

Zájemci rovněž nesmějí být členy politické strany či politického hnutí, nemohou vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a být členy řídících nebo kontrolních orgánů firem, které vykonávají podnikatelskou činnost. Smůlu mají i byť jen rekreační uživatelé drog nebo lidé se sklony k nadměrné konzumaci alkoholu.

„Fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost se prokazuje v průběhu přijímacího řízení, jehož součástí je i vyšetření zaměřené na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek. Fyzická způsobilost se prokazuje testy tělesné zdatnosti, zdravotní způsobilost je posouzena lékařem a osobnostní způsobilost se prověřuje náročným psychologickým vyšetřením,"  doplnil  mluvčí Jiří Matzner.