Ze zneužívání pravomoci veřejného činitele, pletich při veřejné soutěži a dražbě i poškozování finančních zájmů Evropských společenství obvinili kriminalisté trojici vedoucích pracovníků Úřadu regionální rady Regionu soudržnosti Jihozápad. Ten rozděluje evropské dotace v rámci regionálního operačního programu (dále jen ROP).

Bývalý ředitel Jiří Trnka, jeho někdejší podřízený Martin Půlpytel a současná šéfka úřadu Klára Böhmová měli ve druhé a třetí výzvě ROP záměrně manipulovat s bodovým hodnocením projektů a nadržovat některým uchazečům. Obě výzvy za celkem 6,3 miliardy korun tak zneplatnili.
Zatímco Trnku a Půlpytla za to policie stíhala už v roce 2010 v souvislosti s hodnocením páté výzvy, Böhmová si vyslechla obvinění až v těchto dnech. Ona sama s ním ale rozhodně nesouhlasí a proti usnesení policie podala oficiální stížnost. „Ve věci tohoto obvinění a trestního stíhání se cítím naprosto nevinná,“ reagovala.

Jak Klára Böhmová dále doplnila, jedná se o historickou záležitost hodnocení druhé a třetí výzvy, kdy zastávala funkci vedoucí odboru řízení programů. „Tato věc je ve formě vyšetřování a věřím, že se prokáže má nevina,“ zdůraznila ředitelka úřadu, která v současné době nastupuje na dovolenou. Po dobu její nepřítomnosti ji bude zastupovat Ivana Makovičková.

„Tuto pro nás novou informaci jsme vyslechli a vzali na vědomí. Nejsme však kompetentní se k ní jakkoliv vyjadřovat,“ uvedl krajský radní a člen výboru ROP Jaromír Slíva.

Mluvčí Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování Jaroslav Ibehej vysvětlil, že dvě z obviněných osob využily své vedoucí pozice k obcházení povinně používaného informačního systému MONIT, který prokazatelně zaznamenává každou změnu jednou vloženého bodového hodnocení.

Trest až deset let

„Na základě jejich pokynů vkládali podřízení pracovníci výsledky hodnocení nejprve do paralelně vedeného neoficiálního systému, z něhož mohly obviněné osoby získávat předběžný neformální přehled o vzájemném pořadí projektů ještě před vložením do sledovaného systému MONIT,“ popsal Ibehej. Dodal, že jeden z obviněných pak na základě takto získaných informací vyžadoval od podřízených desítky projektů, jejichž hodnocení pak s dalším obviněným neoprávněně měnil.

„Kriminalisté došli k závěru, že všechny tři obviněné osoby svým jednáním porušily nařízení rady Evropského společenství, které stanovuje, že projekty z operačních programů mají být vybírány v souladu s právními předpisy,“ zdůraznil mluvčí Ibehej s tím, že obvinění dále porušili zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů i jiné předpisy, které se vztahovaly k jejich práci.

Důsledkem tohoto jednání bylo neoprávněné čerpání peněz ze souhrnného rozpočtu EU i státního rozpočtu České republiky. Kriminalisté prozatím stíhají všechny tři úředníky na svobodě. V případě uznání viny a odsouzení jim za jejich prohřešky hrozí až desetiletý nepodmíněný trest odnětí svobody.
Problémy spojené s rozdělováním evropských dotací na jihu a západě Čech trvají už od března 2009, kdy byla vyhlášena pátá výzva s celkovým objemem peněz 3,7 miliardy korun. Přihlásilo se do ní 630 projektů, uspělo jich 177. Když později nechal výbor úřadu výzvu prověřit kvůli možným machinacím s hodnocením, získalo dotaci jen 140 projektů.

Trnka ve vazbě

Bývalého ředitele úřadu Jiřího Trnku a Martina Půlpytla, vedoucího územního odboru v Českých Budějovicích, zatkli policisté poprvé na jaře 2010. Zatímco Půlpytla stíhali na svobodě, Trnka skončil na tři měsíce ve vazbě. Následně na svou funkci rezignoval a nahradila ho právě Klára Böhmová.