S těmito slovy vděku se každoročně obracejí klienti na pracovníky Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím, které od roku 2007 působí v Českých Budějovicích.

Muži vedou černou statistiku

Zlo mezi čtyřmi stěnami. Případy domácího násilí naneštěstí stále zaměstnávají Policii ČR i sociální pracovnice Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím při Diecézní charitě České Budějovice, sídlící v Kanovnické ulici 11 v krajské metropoli.
„V letošním roce jsme evidovali zatím dvacet případů vykázání násilníka ze společné domácnosti," prozrazuje vedoucí centra Dana Bedlánová.

„Jde o přibližně stejný počet případů jako za stejné období v loňském roce. Loni jsme za celý rok evidovali 64 případů vykázání násilné osoby ze společné domácnosti, přičemž pokaždé se jednalo o muže. Nejvíce se jednalo o násilí mezí manžely,násilí ve vztahu druh – družka a ve vztahu mezi zletilým dítětem a rodičem," vysvětluje Dana Bedlánová. Intervenční centrum má v současné době pobočky v Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci, Strakonicích i v Táboře.

Oběti se násilníka často zastanou

Vykázané osoby jsou ale jenom špičkou pomyslného ledovce.
„Za první čtyři měsíce roku evidujeme bezmála 170 případů, kde je hlavním znakem domácí násilí," přiznává jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Policisté vyšetřují například přečiny nebezpečné vyhrožování, omezování osobní svobody, ublížení na zdraví nebo přestupky proti občanskému soužití a prošetřují případy vykazující znaky domácího násilí. Případy se odehrávají mezi příbuznými, partnery, sourozenci i vůči seniorům v rodině. Policie uvádí, že podle jejich dlouhodobých statistických průzkumů je násilnou osobou v 92 procentech muž, zbývajících 8 procent je žena.

„V případech přečinů zpravidla oběti využijí svého práva a nedají souhlas k trestnímu stíhání osoby v příbuzenském poměru. V případě přestupkového jednání dále případy řeší magistrát města nebo městský úřad s rozšířenou působností," dodává Milan Bajcura.