Pro jednoho z policejní dvojice tak případ končí šťastně, pro rodinu druhého, při vědomí zbytečné smrti, hořce.

V policejní výslechové místnosti se mluvilo vulgárně a obžalovaný narkoman utržil při výslechu facku. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) – expozitura České Budějovice, vyhodnotila chování Martina Gajdoše a Vladimíra Lavičky jako týrání, vydírání a zneužití pravomoci úřední osoby a mučení. Českobudějovický okresní soud dal za pravdu GIBS, ale krajský soud rozhodl zcela opačně. Ve čtvrtek 30. dubna 2020 nabyl právní moci rozsudek, který vyhodnotil, že při výslechu nedošlo k žádnému trestnému činu. Pokud vůbec došlo k pochybení, může jít pouze o přestupek, který nyní prošetří krajský policejní ředitel Luděk Procházka.

Vulgarity ke zločincům patří

Předseda senátu Krajského soudu v Českých Budějovicích Ondřej Vítů zvýšený hlas, sarkasmy ani ironii za ponižování nepovažuje. V rozsudku se mimo jiné píše: „Soud konstatuje, že na takovémto postupu není nic zavrženíhodného, neboť orgány činné v trestním řízení nemohou vést z pozice své činnosti výslech formou diplomatických nót či opatrně našlapovat kolem vyslýchaného… Netvrdí tím soud, že je správné používat hrubé výrazy, ale pokud jsou použity, je potřeba je vnímat v celkovém kontextu situace a nikoli izolovaně.“

 Navíc záznam výslechu dokazuje, že i vyslýchaný narkoman a recidivista ostřejší výrazy hojně používal. Z jeho úst například padalo: „Udělal jsem tyhle h*vna.“, „Jsem v pr*eli.“ Vyslýchající policisty oslovoval „Ty vole.“

Facka a smrt

Soud rozsudkem zkritizoval vyšetřování GIBS. Ani facku, kterou dal vyslýchanému Vladimír Lavička, nehodnotí jako trestuhodné pochybení. V rozsudku se píše: „Pokud by byl souzen Lavička, pravděpodobně by nebylo na místě facku posuzovat jako porušení povinnosti policisty, které by mohlo být trestným činem. Krajský soud toto konání neschvaluje, nicméně v rámci hodnocení celé situace je potřeba brát v potaz, že šlo o emoční výbuch, který chováním vyvolal vyslýchaný.“