Kácej stromy, kácej, rozum však neztrácej. Krajský soud v Plzni potvrdil, že zásahy, kterými policie potlačovala letní blokádu kácení v oblasti Ptačího potoka v Národním parku Šumava, byly protizákonné. Účastníci blokády teď požadují od policie omluvu, vyvození důsledků a zveřejnění kroků, které policie udělá, aby se chyba neopakovala.

Za pochybení policie označil soud skutečnost, že předem nevyhodnotila, proti komu má správně zasahovat – zda proti účastníkům protestu, nebo proti dřevorubcům. „Je … zřejmé, že odpůrce (Policie ČR) otázku oprávněnosti těžby dřeva neřešil, resp. nedospěl k závěru, že těžba je oprávněná,“ uvedl soud.

Podle něj mohli policisté rozpustit shromáždění z důvodu ochrany zdraví osob, pokud by se prokázalo, že těžba byla v souladu se zákonem. Účastníci blokády přitom opakovaně upozorňovali policii, že pro kácení v území ponechaném přírodě v oblasti Ptačího potoka nebyly vydány potřebné zákonné výjimky, které by umožnily poškodit vzácnou přírodu, a tudíž je nelegální.

Soud rozhodl s odkazem na Ústavu ČR a zákony, které stanovují povinnost chránit přírodní bohatství. Podtrhl význam účasti veřejnosti na ochraně přírody, třeba i formou blokády kácení:

„Uskutečňuje-li se ochrana přírody za přímé účasti občanů, je evidentní, že účast občanů bude díky jejich významu mnohem intenzivnější na území národních parků než kdekoli jinde,“ uvedl soud.

Soud neřešil riziko opakování situace, protože „…nemá důvod v případě odpůrce pochybovat o tom, že by se propříště neřídil právním názorem vysloveným v tomto rozsudku.“ Rozhodnutí soudu je pravomocné. Policie ale tvrdí, že na postupu vůči účastníkům blokády trvá, a podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.