Při poslední amnestii v roce 2009 Jihočeši odevzdali 615 střelných zbraní. Mezi nimi kuriozity, jako minomet nebo kanón.

Pokud nejste vlastníky zbrojních průkazů, vyhnete se tím případnému stíhání pro přečin nedovoleného ozbrojování. Jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura vysvětlil, že 
se není čeho bát.

Balističtí specialisté z Odboru kriminalistických technologií a expertiz (OKTE) prověří, zda nebyla zbraň použita při nějakém dříve vyšetřovaném trestném činu a pokud tomu tak nebude, máte šanci získat ji zpět.

„Odbor služby pro zbraně 
a bezpečnostní materiál informuje odevzdávajícího, že 
si ve lhůtě do šesti měsíců může požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících 
k držení této zbraně," řekl mluvčí.

Pokud majitel o zbraň neprojeví zájem, může s ní naložit několika způsoby. Prvním je převedení vlastnictví (platí pouze u kategorií A, B nebo C) na jiného oprávněného držitele, dalším žádost 
o povolení znehodnocení, zničení či řezu zbraně nebo její postoupení prověřeným podnikatelům v oboru za účelem následného  prodeje, případně úschovy.

V souvislosti se zbraňovou amnestií policie upozorňuje 
i na novelu zákona ČNR č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, který rovněž vstoupí 
v platnost 1. července.

„Podstatná změna se týká zejména povinnosti vkládání evidovaných zbraní do nově vzniklého informačního systému – Centrálního registru zbraní. Dosud se to dělalo pouze v takzvaně papírové podobě," upřesnil Milan Bajcura 
s tím, že  podnikatelům odpadá povinnost „papírového" vedení evidenčních knih zbraní a střeliva a oznamování převodů zbraní.