Čin podle rozsudku provedl Martin H. ve spolupráci s dalšími obviněnými. Podle pokynů Ladislava H. odjel s kamionem do Hluboké nad Vltavou. Odtud ho Michal H. dovedl do Novosedel, kde jim Jaroslav B. pronajal k uskladnění nákladu a jeho pozdějšímu rozprodávání halu. Odtud po vyložení elektroniky řidič odjel na základě dalšího pokynu s prázdným vozidlem do Rakouska a odstavil je 150 metrů za hranicí v Nové Bystřici, kde byl 16. února nalezen.

Petr L. ke krádeži zjednal řidiče Martina H. Ten skutek doznal. Uvedl, že mu Petr L. vysvětlil, kde kamion stojí, jaké má číslo, a klíče že budou v haubně. Řekl mu také, jak to v areálu chodí. Do Strakonic ho nechal dovézt. Na vrátnici stačilo říci, že si jde pro auto. Klíčky pod kapotou nebyly, ale vrátný je pak našel viset na vrátnici a předal mu je. Cestou ho telefonem odklonili na Hlubokou, aby se prý vyhnul kamerám v Budějovicích. U Penny ho čekal taxikář, který ho navedl do skladu v Novosedlech, kde elektroniku vyložili. On pak měl prázdný kamion odvést co nejdál. Dali mu peníze na zpáteční cestu a on pak vozidlo odstavil kousek za hranicí v Rakousku. Uzamkl je a vrátil se domů.

Podle soudu řidič Martin H. se tak dopustil krádeže. Ladislav H. a Petr L. tento zločin zosnovali a spáchali tak účastenství ve formě organizátorství, Michal H. se dopustil účastenství ve formě pomoci. Každému soud uložil šest let, řidiči H. a Petru L. jako tresty souhrnné k odsouzení mj. za krádež z letošního července.
Ostatní obžalovaní byli uznáni vinným podílnictvím. Jaroslav B. za ně dostal tři roky podmíněně na pět let a peněžitý trest 200 000 korun, protože jednal ze ziskuchtivého motivu. Michalovi K. soud uložil rok podmíněně na dvě léta, zbývajícím třem po půlroce podmíněně na dvě léta a peněžité tresty po 10 000 Kč.

Druhé a třetí kolo

Tento rozsudek Vrchní soud v Praze zrušil a věc vrátil do Českých Budějovic.
Ten po novém projednání uložil 21. června  2013 čtyřem hlavním aktérům krádeže tresty odnětí svobody na pět let do věznice s ostrahou.  Do škody nezahrnul cenu kamionu, protože podle vyšší instance jej obvinění neodcizili, ale toliko nedovoleně užívali. Výši způsobené škody upřesnil na hodnotu nákladu na území ČR, tedy v prodejních cenách na našem území – na 6 237 020 korun.
Korigoval také tresty za podílnictví - Jaroslavu B. na tři roky podmíněně na čtyři léta a peněžitý trest 120 000 korun, Michalovi K. rok podmíněně na dvě léta, zbývajícím třem za podílnictví z nedbalosti po půlroce podmíněně na dvě léta a peněžité tresty po 10 000 Kč.

I proti tomuto verdiktu se odvolali obžalovaní i státní zástupce. Ten mínil, že podílnictví čtyř obviněných bylo úmyslné, nikoliv nedbalostní.

Vrchní soud k námitkám obviněných k výši způsobené škody uzavřel, že znalecký posudek s porovnáním cen jiných výrobků na českém trhu tehdy neprodávaých je nepřesvědčivý a vcěc opět vrátil krajskému soudu, aby opatřil nový znalecký posudek a podrobněji odůvodnil své úvahy o subjektivní stránce jednání podílníků.

Soud opatřil posudek znaleckého ústavu k výši škody, provedl některé další důkazy a potřetí vyhlásil rozsudek. Uznal všechny obžalované vinnými stejnými skutky jako v předchozích rozhodnutích, jen výši škody upřesnil na 5 195 016 korun a podrobněji rozvedl kvalifikaci podílnictví pěti spoluobžalovaných – zda tedy na sebe nebo jiného úmyslně převedli věc, která byla získána trestným činem na území ČR, případně zda tak učinili jen z nedbalosti. Vynesl také stejné tresty jako před rokem. Obžalovaní se opět odvolali.