K tomu si postupně přisedly dvě ženy a z oné láhve se napily. Jedna látku spolkla a utrpěla poleptání úst, jícnu a žaludku s těžkými následky, druhá si lehce poleptala rty a ústa.

Okresním soudem v Jindřichově Hradci byl Martin uznán vinným úmyslně způsobeným těžkým ublížením na zdraví. Za to mu byl uložen trest odnětí svobody na tři roky do věznice s dozorem. První poškozené musí zaplatit na způsobené nemateriální škodě na zdraví 949 830 korun, zdravotní pojišťovně za její léčení přes 180 000 Kč.

NEVĚDĚL?
Obviněný se odvolal. Míní, že šlo o způsobení těžké újmy z nevědomé nedbalosti, a akceptoval by prý odsouzení k podmíněnému trestu.
Důkazy podle něho nepotvrzují, že znal složení onoho čističe. Nenapadlo ho, že je to žíravina, také nikdo z jeho společnosti ho nevaroval. Látku ke konzumaci nikomu nenabízel a nepodával. Její přelití považoval pod vlivem alkoholu za vtip, kterému se ostatní smáli. První poškozenou prý od konzumace cizího nápoje varovala kamarádka a on není odpovědný za to, že si počínala neopatrně. Pití cizího nápoje není obvyklé, mohl proto jen těžko předpokládat, že to poškozené udělají, ty tak mají 
na následku částečně vinu. Za způsobení újmy jsou podle něho odpovědní 
i spolustolovníci, kteří ponechali láhev na stole bez dozoru s vědomím, že jde 
o žíravinu. Mají tak větší zavinění než on, který složení obsahu neznal.

VĚDĚL!
Krajský soud k jeho výhradám citoval ze závěrů soudu prvního stupně, že jeho tvrzení o opilosti vyvrací například přelití obsahu 
z plastové láhve čističe poměrně úzkým hrdlem třetinkové láhve coly, aniž něco vylil.

Obviněný uvedl, že podle obalu věděl, že vyhrál čistič. Pak podle soudu také musel registrovat i další informace z etikety včetně výstražného oranžového upozornění 
s označením „žíravý".

Jedna z dívek u stolu řekla, že kdyby to někdo vypil, může ho to rozleptat. Jeden ze svědků k láhvi před obžalovaným řekl, že „jestli se toho někdo napije, tak tě zavřou" – podle soudu to obviněný nepochybně slyšel. Když obsah přeléval, poznamenal tento svědek, aby to nesežralo skleněnou láhev… Počínání obžalovaného je podle soudu částečně patrné i ze záznamu kamer.

Krajský soud se s úvahami soudu prvního stupně ztotožnil. Obviněný byl nepochybně zpraven už z nákresu návodu zobrazeného na etiketě láhve, že jde 
o produkt schopný rozpouštět kaly a usazeniny. 
S předpokladem, že jako student vysoké školy je jedincem dosahujícím „alespoň standardního stupně sociální inteligence", si musel být vědom, že jde 
o agresivní chemikálii a rozhodně ne o látku určenou ke konzumaci, řekl odvolací senát.

Přelitím do láhve od coly byl i podle krajského soudu srozuměn se zaměnitelností obsahu. Nebezpečnou látku ponechal bez zabezpečení na místě přístupném hostům i personálu plesu, vytvořil „past" se srozuměním, že do ní může být někdo „lapen", uvedl soud. Cíleně tak vytvořil nebezpečnou situaci a byl srozuměn 
s ohrožením lidského zdraví, které mohlo nastat. Takový následek dokonce mohl dobře pokládat 
za možný.

K namítané spoluodpovědnosti ostatních osob 
u stolu, které nezasáhly, krajský soud uzavřel, že ta by nemohla obžalovaného vyvinit. S nebezpečnou látkou ostatně nakládal jen on sám. Ke „spoluvině" poškozených tím, že konzumovaly cizí nápoj, soud připomněl, že první z nich rozhodně nemohla předvídat, že jde 
o cíleně vytvořenou situaci, která jí způsobí okamžitě závažnou újmu, a druhá uvedla, že se domnívala, že pije vlastní nápoj.

Odvolací senát připustil, že obžalovaný s největší pravděpodobností jednal 
v žertu. Velmi vážně ale zasáhl do života mladé ženy 
a její rodiny a právní kvalifikaci jeho činu i uložený trest soud označil za správné. Do rozsudku jindřichohradecké instance zasáhl jen doplněním odkázání první poškozené se zbytkem uplatněného a nepřiznaného nároku na náhradu škody na občanskoprávní řízení.
Proti rozhodnutí není řádných opravných prostředků.

psali jsme již  zde: https://jindrichohradecky.denik.cz/zlociny-a-soudy/za-otravene-piti-hrozi-muzi-vezeni-20150415.html